Kerkennacht2015 Kerkennacht2015

Kerkennacht 2015: levendig en gevarieerd
Aanvulling: de "lekenpreek" van oud-burgemeester Gerritsen is nu ook beschikbaar. Zie verderop in het verslag.

Op zaterdag 20 juni vond landelijk de Kerkennacht plaats, ook in Haaksbergen. De Rooms katholieke Parochie St. Franciscus van Assisië, de Gereformeerde kerk Haaksbergen en de Hervormde Gemeente Haaksbergen-Buurse trokken samen op om middels een gevarieerd programma de kerken “binnenstebuiten” te tonen.
Het werd inderdaad een afwisselend programma.
De opening vond plaats door de revue Allo Jannao buiten bij de St. Pancratiuskerk op de Markt. U kunt hun sketch terugluisteren door hier te klikken.
Na deze opening gingen kinderen van de basisscholen door het dorp, een levend Ganzenbordspel spelend. Zij kwamen net op tijd terug in de hervormde kerk om mee te doen met street dance, onder leiding van Dansschool Dwars: twee groepjes jongelui van de dansschool gaven het voorbeeld, maar de andere aanwezigen konden aansluiten en zowel de kinderen als de volwassenen deden dat ook volop. Het werd een enthousiaste act.
Na deze intensieve beweging was er een wat rustiger activiteit in de Maranathakerk: een lezing van mevr. Azarja Fransen over het thema “Tuin: spiegel van het paradijs”. Zij vertoonde en besprak vele kleurrijke schilderijen van tuinen door de kunsthistorie heen. Het wierp een interessant nieuw licht op de interpretatie van deze kunstwerken.
Het programma vervolgde met koorzang in de St.Pancratiuskerk door het Pablo koor. Het koor heeft zich een reputatie opgebouwd met bijdragen aan de vieringen in de Rooms katholieke kerken in Haaksbergen. “Pablo”  staat voor “Pancratius- (PA), Bonifatius- (B) en Lourdeskerk (LO)”.
Na deze koorzang toonden velen zich geboeid door de lekenpreek van onze oud-burgemeester G.J. Gerritsen, met als thema "Er moet een God zijn; God en de Verlichting". In de periode van de “Verlichting”, dat is ruwweg de 18e eeuw,  probeerden filosofen de politiek, filosofie en de wetenschap via de rede (kort en goed: via natuurwetten) te bespreken. Het onderwerp van de preek was of er in zo’n denkwijze plaats is voor religie, voor God. U kunt de preek hier nalezen. Een kleine zestig mensen woonden deze “preek” bij. Pianospel omlijstte de toespraak.
Vervolgens was er weer een lichtvoetiger activiteit, zij het dat het informatiegehalte hoog was: het (denk-)spel over het Noodfonds Haaksbergen. Door een aantal stellingen te poneren en daarover discussie te voeren en met stemrondes “eens/oneens” de meningsvorming te stimuleren werd veel informatie overgedragen. De Stichting Noodfonds Haaksbergen krijgt zijn fondsen van de Diaconie van de Hervormde Gemeente Haaksbergen-Buurse, de Caritas van de RK kerken Haaksbergen, de Gemeente Haaksbergen en van donaties van particulieren en bedrijven. Als u meer informatie wilt, kunt u die vinden op http://www.noodfondshaaksbergen.nl .
Omstreeks tien uur trad er in de St. Pancratiuskerk wederom een koor op, namelijk het dameskoor “Inspiration” uit Boekelo. Het koor telt ongeveer 28 enthousiaste leden. Het zingt fraaie ballads, musicals en vlotte popsongs van toen en nu. 
 
Afsluitend vond om kwart voor elf in de hervormde kerk een korte dagsluiting plaats in een kerkdienst, een zogenaamde completen.
 
In de nazit werd de dag nog even herbeleefd door de betrokkenen.
 
Al met al deden gemiddeld zo’n veertig personen aan de diverse programmaonderdelen mee. Dat was meer dan in 2013, maar het doel blijft (nog) meer nieuwsgierige en leergierige mensen van binnen en van buiten de kerk (weer) te laten zien waar de kerken goed in zijn.
 
Om u een aantal sfeerimpressies te geven, staat er op deze website een fotoalbum (klik hier). Ook kunt u de sketch van Allo Jannao terugluisteren door hier te klikken.
 

terug