Rooster Rooster

Rooster van kerkdiensten in de komende periode:
Noot:
In de Protestantse kerk wordt normaliter bij elke dienst een blad uitgereikt met daarop de orde. De liederen zijn daarop uiteraard vermeld, maar de teksten ervan en de muziek niet. U wordt verondersteld zelf een liedboek mee te nemen. Voor gasten is er een aantal gast-exemplaren beschikbaar bij de ingang.
Voor hen die thuis meeluisteren is de orde via deze website beschikbaar. (klikt u hier). Deze versie bevat zowel de tekst als de muziek van de liederen.

 
Zondag 22 april Zondag 22 april

Zondag 22 april, 10uur Dienst
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Ds. D. de Boer uit Amersfoort
Lezingen:  
1e Lezing Ezechiël 34:1-10
2e Lezing Johannes 10:11-16 (alt. Gen. 6:1-4)
Collectes:  
1e collecte Eredienst en kerkmuziek wereldwijd
2e collecte Techniek
Rondom de dienst:  
Kosters Dhr. J. van Embden en Mw. R. Vellekoop
Crèche Mw. Jonker
Kindernevendienst Mw. A. Koekkoek
Bloemendienst Fam. Slingerland en Mw. Vellekoop
Autodienst Mw. R. Vellekoop (Tel 5724023)

 
Zondag 29 april Zondag 29 april

Zondag 29 april, 10uur Dienst
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Ds. B.A.B. Wijnbergen
Lezingen:  
1e Lezing Deuteronomium 4: 32-­40
2e Lezing Johannes 15,1-­‐8 (alt. Gen. 6:5-22)
Collectes:  
1e collecte St. De Regenboog (reïntegratie verslaafden en dak- en thuislozen)
2e collecte Kerktelefoon
Rondom de dienst:  
Kosters Dhr. J. van Embden en Dhr. A. Oostlander
Crèche Mw. De Lange
Kindernevendienst Mw. R. Wijlens
Bloemendienst Fam.Verbeek, Hofsteede en Fam. Tolkamp, Den Esker
Autodienst Dhr. H. Keller (Tel 5726132)