Kerk in Actie

Kerk in Actie

De activiteiten van de commissie Kerk in Actie maken onderdeel uit van het diaconale werk. De contactpersonen zijn:

Mevr. M.I. Schukkink, T: 5725224, E:  

De heer A.B. Baas, T: 5721129, E:  .

 

Kerk in Actie is een landelijke organisatie. Zie www.kerkinactie.nl .

Kerk in Actie biedt wereldwijde hulp.
Kerk in Actie steunt zowel in Nederland als wereldwijd het werk van honderden christelijke kerken en organisaties om mensen tot hun recht te laten komen en toekomstperspectief te geven. Deze samenwerking is op gebaseerd op gelijkwaardigheid.

Kerk in Actie werkt namens kerken in Nederland.
Kerk in Actie voert haar werk uit in opdracht van de plaatselijke protestantse gemeenten in Nederland. Door de praktische organisatie te bundelen en niet vanuit iedere plaatselijke kerk te regelen, kan het werk professioneler en doelmatiger worden gedaan.

Kerk in Actie maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland
Landelijk maakt Kerk in Actie deel uit van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland te Utrecht. Delen van het werk worden mede uitgevoerd namens tien oecumenische kerken.

Het buitenlandwerk doet Kerk in Actie samen met ICCO
Al het buitenlandwerk voert Kerk in Actie uit samen met ICCO, de protestantse ontwikkelingsorganisatie. ICCO ontvangt geld van de Nederlandse overheid, Kerk in Actie ontvangt alleen geld uit eigen fondsenwerving. De geldstromen zijn gescheiden, maar de contacten met de buitenlandse partners zijn gebundeld zodat professioneler en efficiënter gewerkt kan worden.

 
Kerk in Actie nieuws Kerk in Actie nieuws

Het stamppotbuffet dat we hebben gehad op 20 oktober was weer een groot succes. Maar liefst 70 mensen hebben hieraan deelgenomen. Fijn om met zoveel mensen samen te eten. We kijken er met een goed gevoel op terug.
De opbrengst van het buffet is € 592 wat geheel ten goede komt aan ons project Levensreddende zorg voor kwetsbare ouderen in Moldavië.
Alle kokers bedankt voor het maken van de stamppotten. Wij realiseren ons als werkgroep dat het voor u best wel een klus(je) is om een grote pan met stamppot te maken, maar wij zijn altijd erg blij dat u ons hierbij wilt helpen. Nieuwe kokers zijn zeker van harte welkom. Vele handen maken licht werk. Aanmelden kan bij iedereen van de werkgroep.
Op 10 en 11 november is er weer de jaarlijkse boekenmarkt in de Maranathakerk waar we u graag hopen te zien.
Zondag 10 december is er een Kerk in Actie-tafel tijdens het koffiedrinken na kerktijd. Hier kunt u leuke dingen voor de kerst kopen. Zowel de opbrengst van de boekenmarkt als van de tafel komt ten goede aan ons project. De stichting Bethania in Moldavië vertelt nog het volgende uit de praktijk:
‘Lisa (86) woont al jaren alleen, maar kan niet meer goed voor zichzelf zorgen. Daarom krijgt ze hulp van Bethania. Toen de mensen van Bethania haar vonden, was Lisa meer dood dan levend. Ze had al meer dan drie dagen niets gegeten. Dankzij de goede zorgen van Bethania knapte ze weer wat op. Ze woont in een zeer vervallen huisje. “Ik moet alles zelf doen, ik heb geen kinderen. En mijn familie woont niet in de buurt. Ik heb niets. Maar ik kan dankbaar terugkijken op een mooi leven.” Lisa heeft grote fysieke problemen. Ze heeft haar hele leven op een boerderij gewerkt. Door het zware werk is ze krom gegroeid. Daardoor kan ze niet goed voor zichzelf zorgen. Iedere dag bezorgen de medewerkers van Tafeltjes Dekje haar daarom een warme maaltijd thuis, waar Lisa erg van geniet.’
 
 
Namens de werkgroep Kerk in Actie,
Carolien van Harten.