Actuele ontwikkelingen (6) Actuele ontwikkelingen (6)
(April 2018)
De profielschetscommissie is nu twee keer bij elkaar geweest. Zoals de vorige keer vermeld wilde de kerkenraad, om de vaart er in te houden, dat de commissie tijdens de kerkenraadsvergadering van 12 april een profielschets voor de nieuwe predikant zou presenteren. Dat is niet gelukt. Duidelijk is geworden dat eerst het beleidsplan uitgewerkt moet zijn. Dat document is beslist nodig om tot een goede profielschets en aansluitend tot een goede vacaturetekst te komen. Kwaliteit gaat voor snelheid. Het is belangrijk dat er een predikant beroepen wordt die goed past in onze gemeente.
Daarom gaan we nu vol voor het afronden van het beleidsplan. De planning daarvoor blijft zoals de vorige keer uiteen gezet. Als u dit leest (en nadat ik dit geschreven heb) is de kerkenraad een dag bijeen geweest. Twee doelen waren daar gesteld: teambuilding en het samenstellen van het beleidsplan. Daarna zal dit nader worden uitgewerkt. Op 17 mei wordt u allen uitgenodigd om hierover uw mening te geven tijdens een gemeenteavond. Na uw op- en aanmerkingen te hebben verwerkt, kan het beleidsplan op 31 mei in de kerkenraadsvergadering worden vastgesteld. Dan kan de profielschetscommissie verder met haar werk.

De samenstelling van de beroepingscommissie is vrijwel afgerond. Deze commissie zal zoals het er nu uitziet, eind juni aan de slag gaan.

In de laatste kerkenraadsvergadering is besloten om de aanstelling van de interim-predikant met een half jaar te verlengen. De kerkenraad is tevreden over haar werk, maar dat is nog lang niet af. U kunt ds. Alida Groeneveld dus ook de tweede helft van dit jaar nog regelmatig tegenkomen.

Een laatste nieuwtje: ondergetekende, de scriba, gaat half juli verhuizen. We hebben ons huis verkocht en zijn in Zelhem op zoek naar een nieuwe woning. Dat betekent dat ik mijn taken over moet dragen aan een opvolger. Helaas heb ik (op het moment van schrijven) nog niemand gevonden. Daarom hierbij ook de oproep: Wie helpt ons aan een nieuwe scriba? Mijn functie is het best te omschrijven als de verantwoordelijke voor alle communicatie binnen en vanuit de Protestantse gemeente. Daarvoor ben ik onder andere lid van het moderamen, zeg maar het dagelijks bestuur van de gemeente. Er komt behoorlijk wat op de scriba af, maar het notuleren van vergaderingen behoort niet tot mijn taak. Dus houdt u van een uitdaging? Meldt u dan bij mij!
 
Ten slotte nogmaals de oproep aan u allen om 17 mei op de gemeenteavond mee te komen praten over de samenstelling van het beleidsplan van de Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse.
 
Fred Groot Nibbelink, scriba

 
terug