Actuele Ontwikkelingen (12) Actuele Ontwikkelingen (12)

Beroepingswerk
Zoals we u al eerder konden melden is in de gemeentevergadering ds. Stein unaniem gekozen tot predikant in de vacature in onze gemeente. Preses en scriba van de kerkenraad zijn op bezoek gegaan bij ds. Stein en hebben hem de beroepsbrief met bijbehorend aanhangsel overhandigd. Ds. Stein heeft het beroep aanvaard. Uiteraard zijn we als gemeente blij dat we het eind van de vacature periode in zicht hebben en kunnen vooruitzien naar nieuwe energie en nieuw elan.
Dat is de status waarin we ons op het moment van schrijven bevinden. Wat er nu achter de schermen gebeurt is, dat de kerkenraad in overleg met ds. Stein en zijn echtgenote een huis zoekt dat geschikt is als pastorie. Zodra daar zicht op is, kan in overleg met de protestantse gemeente te Zelhem, waar ds. Stein momenteel “staat”, een datum worden vastgesteld voor de intrede in Haaksbergen-Buurse. Normaal gesproken moet die intrede kunnen gebeuren binnen drie maanden na het uitbrengen van het beroep. Wel moet er nog een andere formaliteit afgehandeld worden: de approbatie (goedkeuring) van de classis, die er op toeziet dat het hele beroepingsproces volgens de kerkordelijke regels is verlopen.

Afscheid
We zijn we veel dank verschuldigd aan ds. O. Haasnoot en ds. A. Groeneveld die ons dit jaar ondersteund hebben. Beiden hadden hun eigen werkterrein.
Als mensen gedurende een langere tijd en zo intensief betrokken zijn bij wat er omgaat in de gemeente, kost het moeite om afscheid te nemen. Ook in praktische zin zullen we hen missen: Er zit een tijd tussen het einde van de overeenkomst met hen en de intrede van ds. Stein en in die periode zijn er nu minder mensen die professionele hulp kunnen bieden!
In de woorden van lied 431 zeg ik bij dit afscheid “Vaya con Dios en à Dieu!”.

Weinig ambtsdragers
Ondanks de extra inzet van deze beide predikanten zijn we als gemeente niet aan alle activiteiten toegekomen die we hadden willen doen. Ook speelt mee dat het aantal ambtsdragers in onze gemeente vrij klein is. We hebben meer ambtsdragers nodig. Wellicht dat de komst van een nieuwe predikant ook nieuw elan in dat opzicht brengt.
Ik hoop het.
P. van Genderen
Scriba

 

terug