Actuele ontwikkelingen (5) Actuele ontwikkelingen (5)
Maart 2018

Ons vorige bericht eindigde met de gemeenteavond van 5 februari. Het woordelijk uitgewerkte verslag is op het Kerkelijk Bureau beschikbaar.
Inmiddels is ds. Haasnoot vol enthousiasme begonnen met zijn werkzaamheden als pastoraal predikant.
We zijn na de gemeenteavond als kerkenraad op zoek gegaan naar kandidaten voor de profielschetscommissie. Deze commissie is inmiddels samengesteld. De leden zijn mevr. M. Versteeg, dhr. P. van Genderen, mevr. l. Meijer, dhr. H. van der Giessen en voorzitter dhr. J. Niemans. Ds. Groeneveld zal de commissie begeleiden. De bedoeling is dat de profielschetscommissie voor de volgende kerkenraadsvergadering, 12 april, met een profielschets zal komen.
Ook zijn we een eind op weg met het samenstellen van de beroepingscommissie. Deze kan dan, na goedkeuring van de profielschets door de kerkenraad, met haar werkzaamheden aanvangen.
Ondertussen hebben de verschillende afdelingen van de kerkenraad de opdracht gekregen om een (deel van het) beleidsplan te gaan schrijven. Dit plan moet samen met de profielschets de basis worden van waaruit de beroepingscommissie haar werk doet. Er staat in welke doelen de Protestantse kerk te Haaksbergen-Buurse de komende jaren wil bereiken en hoe we dat willen doen. Dit is een belangrijk beleidsstuk. Daarom moet de voltallige gemeente hierover haar oordeel kunnen geven. Daarvoor willen we op 17 mei aanstaande een gemeenteavond organiseren. Uw input kan dan verwerkt worden en daarna kan het beleidsplan op de kerkenraadsvergadering van eind mei worden vastgesteld.
Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering is ook besloten om op zaterdag 22 september een vrijwilligersdag te organiseren voor al onze vrijwilligers. Iedereen is daar welkom voor een gezellig samenzijn. Het programma moet nog nader ingevuld worden. We hopen veel vrijwilligers op 22 september te mogen verwelkomen. Houd de datum vast vrij in uw agenda.
Fred Groot Nibbelink, scriba

5729808

 
terug