Actuele Ontwikkelingen (8) Actuele Ontwikkelingen (8)

(Juli 2018)

Buiten is het 28°C. Binnen zit uw scriba, tussen de verhuisdozen, dit stukje te schrijven. Ten eerste ligt nu eindelijk het verslag van de laatst gehouden gemeenteavond als het goed is, ter inzage bij het kerkelijk bureau. Dat het wat langer duurt, heeft te maken met ziekte van de notulist.
De kerkenraadsvergadering van 31 mei was uitputtend. De kerkenraad heeft ingestemd met de jaarrekeningen van diaconie en kerkrentmeesters. De profielschetscommissie heeft haar definitieve stuk gepresenteerd. Alom werd dit met lof ontvangen. Het stuk mondt uit in een vacaturetekst. Deze is inmiddels op diverse kerkelijke kanalen geplaatst en de eerste verzoeken om informatie komen binnen! U kunt de vacature ook nalezen op de website van onze gemeente. In dit kerkblad wordt iedereen opgeroepen ook zelf met namen te komen van predikanten die u geschikt zou vinden voor onze gemeente.
De beroepingscommissie is inmiddels begonnen met haar werk. Er is een voorbereidende vergadering geweest. De volgende staat voor augustus op de planning.
Voor de rest is het een beetje komkommertijd. De grijze golf, zo goed vertegenwoordigd in onze gemeente, is op vakantie of keert net terug.
Op 5 juli was de volgende kerkenraadsvergadering. Daarin stonden gelukkig minder onderwerpen op de agenda dan bij de vorige. Natuurlijk houdt de kerkenraad de vinger aan de pols bij het beroepingswerk. De voorlopige versie van het Beleidsplan heeft ter inzage gelegen. Er is een aantal reacties uit de gemeente op gekomen. Deze zijn inmiddels verwerkt, zodat de kerkenraad er nu zijn definitieve goedkeuring aan kon geven. En de lopende zaken blijven uiteraard voortdurend aandacht vragen.
Er zijn geen bezwaren binnen gekomen tegen de kandidaat-leden voor de kerkenraad. Dat betekent dat ze op ambtsdragerszondag, 2 september, in het ambt bevestigd kunnen worden. Dan zal ook een aantal kerkenraadsleden, na een korter of langer lidmaatschap, stoppen als ambtsdrager.
Voor wie de komende tijd rust of vakantie neemt: geniet ervan! En voor wie de hele zomer doorwerkt: succes met de werkzaamheden.
 
Fred Groot Nibbelink, scriba
Email:

terug