Actuele Ontwikkelingen (3) Actuele Ontwikkelingen (3)
(Januari 2018)
Wanneer we dit stukje schrijven is het begin januari. Daar om willen we beginnen met iedereen veel Heil en Zegen toe te wensen in het jaar dat voor ons ligt. We hopen dat er dit jaar rust komt in de gemeente en dat we met z’n allen samen gaan werken aan een mooie toekomst voor de Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse.
Op 11 december hadden we onze tweede gemeenteavond. Met weer een goede opkomst van gemeenteleden. Dank daarvoor! De punten die aan de orde kwamen waren onder meer:
  • het definitieve besluit voor de urenuitbreiding van ds. H.J. Elzenga van 0,4 fte naar 0,7 fte. Een tijdelijke uitbreiding hoeft in ons geval geen 4 jaar te duren.
  • na enige discussie, de opheffing van 1 fte predikantsplaats. Dit is ook zo in de kerkenraadsvergadering van 14 december besloten. We houden dan 1,7 fte over. Voldoende voor het beroepen van 1,0 fte nieuwe predikant.
  • de bedoeling was om ds. (mevrouw) A. (Alida) Groeneveld voor te stellen als interimpredikant. Gezien zij woont in Almere en het slecht winters weer was, heeft zij de reis naar Haaksbergen echter niet gemaakt, waarvoor we natuurlijk alle begrip hebben.
  • het voorgenomen besluit om een tijdelijk predikant in deeltijd aan te stellen, voor pastorale werkzaamheden, naast ds. Elzenga. Er is contact gelegd met een kandidaat hiervoor, maar het is nog te vroeg om daar nadere uitspraken over te doen.
  • de begroting voor 2018 van de diaconie.
De woordelijk uitgewerkte notulen van deze avond zijn zeer binnenkort op het kerkelijk bureau in te zien en te verkrijgen.
 
Aansluitend kunnen we melden dat de kerkenraad voornemens is om op 5 februari aanstaande een volgende gemeenteavond te beleggen. Daarin krijgt u opnieuw de gelegenheid kennis te maken met ds. Groeneveld. En we hopen dan ook de tijdelijke predikant te kunnen voorstellen. Ds. Groeneveld begon op vrijdag 12 januari met haar werkzaamheden. Ze is ook reeds voorgegaan in de dienst van 14 januari.
 
Na de gemeenteavond zijn de papieren formaliteiten aangaande de urenuitbreiding van ds. Elzenga, het opheffen van de predikantsplaats en de aanstelling van ds. Groeneveld geregeld. Ds. Groeneveld krijgt een slaap- en werkplek in de oude kosterswoning in het Richtershuis. Dat scheelt veel reistijd.
 
Tenslotte was er op zondag 7 januari het afscheid van ds. N.J. Pronk. Hij gaat met vervroegd emeritaat. Na een mooie en soms wat emotionele afscheidsdienst van Schrift en Tafel in een volle kerk, was er de formele losmaking van Nico van onze gemeente. Daarna kreeg iedereen persoonlijk de gelegenheid hem en Alp te bedanken en te groeten en was er een informeel samenzijn in de Richtershof.
 
U ziet, ook tijdens de feestdagen is de kerkenraad druk geweest om de voortgang van de Protestantse gemeente te waarborgen. Het volgende moment om een ieder mee te laten praten kondigt zich al weer aan: de gemeenteavond van 5 februari in de Maranathakerk.
 
Fred Groot Nibbelink, scriba

053-5729808

 
 
terug