Actuele Ontwikkelingen (4) Actuele Ontwikkelingen (4)
(Februari 2018)
Aan het begin van de vergadering van januari heeft de kerkenraad officieel afscheid genomen van 4 kerkenraadsleden. Rita van Oosterom is jarenlang één van de gezichten van de diaconie geweest. Tot haar en onze spijt is daar door verhuizing naar Almelo een eind aan gekomen. Gerrit Bouwhuis, Hans Keller en Gert Stam namen afscheid als ouderling. Hun termijn was voorbij. Ook zij hebben zich jarenlang van harte ingezet voor onze gemeente en haar rechtsvoorgangers. Met een bos bloemen en een cadeau namen we aan het begin van de vergadering afscheid van hen.
Helaas konden we nog geen vervangers bevestigen. Het werk moet voorlopig worden verdeeld onder de overblijvende ambtsdragers. We zijn hard op zoek naar nieuwe mensen, maar deze laten zich nog moeilijk vinden!
Naast de gebruikelijke onderwerpen hielden we ons tijdens de vergadering ook bezig met het derde deel van de voorstellen van de Synode voor kerkordewijzigingen. Dit deel gaat voornamelijk over de rol van de predikanten en de samenwerking tussen gemeenten.
Eergisteren, 5 februari, was er weer een gemeenteavond. Deze keer wilden we een aanzet geven tot het starten van de profielschetscommissie. Ds. Elzenga opende de avond met een mooie parabel over de zoektocht naar een nieuwe dominee.
Ook tweeduizend jaar geleden waren de meningen over de eisen aan een nieuwe voorganger blijkbaar al zeer verdeeld. Parallel aan het maken van de profielschets loopt het schrijven van het beleidsplan. Dat laatste zal vanuit de diverse geledingen zelf gebeuren, met een kleine overkoepelende commissie om vanuit de diverse concepten een leesbaar en duidelijk geheel te smeden.
De profielschets zal voornamelijk gebaseerd zijn op de geldende Visienota. Onder leiding van ds. Groeneveld werd op de gemeenteavond in groepjes gezocht naar de meest gewenste eigenschappen voor een nieuwe predikant. En ook naar sterke punten van de gemeente te Haaksbergen-Buurse. Wat hebben wij te bieden? De uitkomsten zullen meegenomen worden in het werk van de profielschetscommissie.
 
Na de pauze stelden beide nieuwe predikanten zich uitgebreid voor aan de gemeente. Alida Groeneveld als interimpredikant die voornamelijk beleidsmatig bezig zal zijn en Olaf Haasnoot die per 1 februari officieel is aangesteld voor twee dagen per week voor het pastoraat. Hij doet dit tijdelijk totdat een nieuwe vaste predikant is bevestigd. Voorlopig gaan we uit van ongeveer een jaar. Daarna was er een infomeel samenzijn waarin verder kon worden gepraat. Al met al weer een geslaagde avond. Binnen afzienbare tijd zal de volgende gemeenteavond geprogrammeerd worden, met de resultaten van de profielschetscommissie en de vraag hoe we daar een vervolg aan geven.
Zoals inmiddels gebruikelijk zal ook van deze avond binnenkort een woordelijk uitgewerkt verslag op het Kerkelijk Bureau beschikbaar zijn.
 
Fred Groot Nibbelink, scriba

053-5729808

 
 
terug