dinsdag 23 november 2021

Boekbespreking


Boekbespreking
Sinds een aantal jaren komt er een groepje mensen een aantal keren in het winterseizoen bijeen voor het bespreken van een boek. De groep bestaat uit mensen vanuit de verschillende kerken. De werkwijze is dat elke deelnemer een stukje uit het gekozen boek kiest om voor te lezen; een fragment dat hem of haar om wat voor reden dan ook aanspreekt. Samen daarop doorpratend komen er soms fascinerende en soms ingrijpende gesprekken uit. Het afgelopen jaar konden we helaas niet bij elkaar komen, maar we hopen van harte dat we het komende seizoen samen een aantal boeken kunnen bespreken.
Het boek dat we op de eerste avond bespreken is: “Mijn leven als mens” van Joke van Leeuwen.
Wilt u meelezen dan bent u van harte welkom!
Opgave:                                                                                                   T.R.vanGenderen@kpnmail.nl of 053-5722436
Plaats:    Richtershof, Von Heijdenstraat.
Data:       Dinsdag 19 oktober, 19.30 uur
                Dinsdag 23 november, 19.30 uur

terug