Gemeenteavond 18-11 Gemeenteavond 18-11
Begrotingen 2020

Alle leden en vrienden van onze gemeente worden heel hartelijk uitgenodigd voor de gemeenteavond op maandag 18 november a.s. in de Maranathakerk (Enschedesestraat 16). Aanvang 19:30 uur.
  • Begroting College van Kerkrentmeesters
  • Begroting College van Diakenen
  • Voortgang van de plannen met betrekking tot het kerkelijk erf/ oecumenisch Multifunctioneel centrum achter de ‘domhuisjes’.
  • Hapje en drankje
De agenda zal bescheiden zijn.
Op deze gemeenteavond willen we na drie zakelijke agendapunten vooral ruim de tijd nemen voor onderlinge ontmoeting.
De volledige begrotingen liggen tot 11 november ter inzage op het kerkelijk bureau.

De penningmeesters geven graag nauwgezet antwoord op eventuele vragen. De ervaring leert dat bij een plenair vraag- en antwoordspel veel bezoekers van de gemeenteavond afhaken. We willen de vraagstellers, de goegemeente en de transparantie zoveel mogelijk recht doen. Daarom kiezen we deze keer voor de aanpak dat vragen met betrekking tot de begrotingen 2020 tot 12 november schriftelijk ingediend kunnen worden bij de scriba.
De vragenstellers krijgen dan voorafgaand aan de gemeenteavond persoonlijk schriftelijk antwoord op hun vragen.
Op de gemeenteavond lopen we de gestelde vragen – en de antwoorden – dan natuurlijk nog wel langs maar dat kan dan, naar verwachting, veel compacter gebeuren dan eerdere jaren.

We kijken weer uit naar een ruime opkomst!

De scriba
terug