beleidsdocumenten beleidsdocumenten
De volgende documenten zijn gepubliceerd over het beleidsplan van de Protestante gemeente te Haaksbergen-Buurse en de voorbereiding daarvan:
 
Begrotingen 2020 Begrotingen 2020
van de kerkrentmeesters en de diaconie.

In de vergadering van de kerkenraad van 26 november zijn de begrotingen van de Colleges van Kerkrentmeesters en van Diakenen voor 2020 vastgesteld. Op de gemeenteavond van 18 november was de gemeente daarover geïnformeerd en gehoord. U kunt een samenvatting van de kerkrentmeesters hier inzien en van de diaconie hier.