Bezoekwerk Bezoekwerk

Het beleid van het bezoekwerk binnen de Protestantse gemeente Haaksbergen-Buurse behelst , dat er gericht bezoekwerk wordt gedaan. Dat wil zeggen, dat we namens de kerk mensen bezoeken, die dat op prijs stellen bij verjaardagen van 65 en 75 jaar en boven de 80 jaar, ouderen, mensen in probleem situaties en op verzoek. Indien er een bericht van geboorte wordt ontvangen en bij 25 en 40- jarige huwelijksjubilea wordt er ook een bezoek gebracht.

De predikant brengt een bezoek bij alle 80 en 90 jarigen en bij 50-55-60 jarige huwelijksjubilea. Deze bezoeken worden bijna nooit op de dag zelf gebracht, maar in de weken erna.

Bij ernstige zieken en rouwsituaties wordt het bezoekwerk door de predikant en de ouderling verricht. Buiten deze situaties doet de predikant ook bezoek op verzoek.

Er is een taakverdeling tussen de wijkouderling en bezoek(st)ers , die samen alle bezoekwerk in een bepaalde wijk verrichten. De verdeling van het bezoekwerk tussen ouderling en bezoek(st)er kan per wijk verschillen, omdat de samenstelling van gemeenteleden qua leeftijd in de wijken nogal verschillend is, waardoor er in de wijken met veel ouderen meer bezoekwerk te doen is. In wijken met een vacature voor ouderling wordt alle bezoekwerk door bezoek(st)ers gedaan. Klik hier voor meer informatie over de wijkindeling.

Indien u behoefte heeft aan een gesprek kunt u altijd contact opnemen met de predikant of uw wijkouderling.

terug