Bijbelse verhalen als spiegel van de ziel Bijbelse verhalen als spiegel van de ziel
Een leerhuis dieptepsychologisch bijbellezen

Je kunt op verschillende manieren de Bijbel lezen. Als we er vanuit gaan dat de mensen in Bijbelse tijden en wij niet wezenlijk van elkaar verschillen, maar in de kern van Ons menszijn heel veel raakpunten heb ben, krijgen we een bijzondere toegang. Bijbelse verhalen kunnen zo, al lezend en luisterend, onze eigen verhalen worden.

Begeleider: ds Gonda Elzenga
Data: maandagavonden: 3 december 2018, 7 januari en 4 februari 2019
Tijd: van 19.30 uur tot 21.00 uur
Locatie: Protestantse kerk, Jhr. von Heijdenstraat 4
Opgave per email: , tel.: 06 575 41 783, ds Gonda Elzenga
terug