do 13 februari 2020

Bijbelverhalen Koning David

Locatie: 
 Gemeentecentrum Maranathakerk
Tijdstip: 
 10:00  - 11:30

In deze reeks bijeenkomsten hebben we ons bezig gehouden met bijbelverhalen over koning David. Hierbij komen ook personen aan de orde die een bijzondere rol hebben gespeeld in zijn leven (zoals Saul, Jonathan, Abigaïl, Mefiboseth, Bathseba en Nathan). We sluiten ook elke bijeenkomst af met het lezen van één van zijn psalmen.

Begeleider: ds. G. Elzenga
Data: donderdagmorgen 13 februari
Opgave via e-mail gewenst, G.Elzenga@pkn-haaksbergen.nl of tel. 06 57541783.

terug