Bijzondere kerkdiensten Bijzondere kerkdiensten

Kerkelijk huwelijk.
Voor kerkelijke bevestiging en inzegening van een huwelijk overlegge men van tevoren met een der predikanten over de dag en tijd van de dienst. Tevens kan dan een afspraak gemaakt worden voor een pastoraal gesprek in verband met de huwelijksinzegening.

Gedachtenisdienst.
Ook bij diensten ter gedachtenis aan een overleden nabije of geliefde wordt u verzocht met een der predikanten een afspraak te maken over dag en tijd van de dienst. U kunt ook de begrafenisondernemer laten bemiddelen. De predikant zal contact opnemen voor een pastoraal gesprek.

terug