Bloemschikkingen advent Bloemschikkingen advent

Toelichting bij de schikkingen in de adventsperiode 2018.

Geef licht

Het thema van de adventscampagne 2018 is “Geef Licht”, een passend thema in de donkere dagen voor Kerst. In de adventstijd kijken we uit naar de geboorte van Jezus, de zoon van God die naar de aarde komt. Al zijn de tijden somber en donker, we mogen vertrouwen op het licht dat zal komen.

Maar advent is meer dan alleen een voorbereiding op het geboortefeest van Jezus. De lezingen uit het leesrooster roepen op om na te denken, terug te kijken en te veranderen. Daarmee is de adventstijd ook een oproep tot reflectie op ons leven, op ons “zijn” als mensen.

Uitleg bij de liturgische schikking:
De vier elementen spelen een rol in de lezingen voor de vier zondagen: Zacharia heeft het over het water dat leven geeft, Maleachi spreekt over het louterende vuur, Sefanja spreekt over de verbondenheid van de mensen in relatie tot de aarde en al wat daar is, en Micha spreekt over de belofte die komen gaat, de beweging die nodig is. Lucht om te leven.

De bloemschikking sluit aan bij het thema ‘Geef licht’.
Er is gekozen voor de volgende uitgangspunten:
1) Vanuit het donker naar het licht
Op de eerste adventszondag is de schikking donker van kleur, daarna worden de kleuren lichter. Je kunt het zien als het groeien van een bol; eerst in de aarde, in het binnenste van de bol, later in het volle licht, groen en bloeiend.
2) De aarde
De projecten van de adventscampagne proberen te bewerkstelligen dat anderen, waar ook ter wereld, uit de duisternis komen naar het licht. We lezen over allerlei verdriet, beperkingen en onmogelijkheden die mensen op aarde ervaren om in het licht te leven. De basis van onze symbolische schikking is dan ook een kubus als symbool voor de aarde met haar vier windstreken en de vier elementen water, vuur, aarde en lucht.
3) Het licht
Het komende licht symboliseren we met kaarsen in de kleuren “paars” en roze. Van oudsher wordt de kleur paars geassocieerd met emotie en meditatie, maar ook met rouw en bezinning. Paars kan worden gezien als zwart. waar al een beetje licht in zichtbaar is. Op de derde zondag wordt een roze kaars gebruikt. Op deze dag klinkt het licht van de geboorte door in de lezingen.


U kunt hier de opnamen op groter formaat bekijken.

terug