di 10 maart 2020

Boekbespreking

Locatie: 
 Consistoriekamer (ingang Richtershof)
Tijdstip: 
 19:30  - 21:30

Sinds een paar jaar komt een groep van ongeveer tien mensen een keer of vier in het winterseizoen bijeen voor het bespreken van een boek. De groep bestaat uit mensen vanuit de verschillende kerken. De werkwijze is dat elke deelnemer een bladzijde kiest uit een gekozen boek om voor te lezen; een bladzijde die hem of haar om wat voor reden dan ook aanspreekt. Samen daarop doorpratend, komen er soms fascinerende en soms ingrijpende gesprekken uit.
De laatste avond bespreken we het boek: "Spiegelreis, een moslim en een christen op reis door elkaars geloof " van Herman Koetsveld en Enis Odaci
.
Wilt u meelezen, bent u van harte welkom!

Begeleider: Nynke Van Genderen
Opgave per email of telefoon: T.R.vanGenderen@kpnmail.nl, tel.; 053 572 24 36

terug