Collectetoelichting Collectetoelichting
In de collectes krijgt onze solidariteit handen en voeten. Het is dus een wezenlijk onderdeel van onze kerkdiensten. Zolang we internetvieringen houden, wordt u vriendelijk verzocht uw bijdrage over te maken op
  • rekeningnummer NL79RABO0373720912
  • ten name van het College van Kerkrentmeesters,
  • onder vermelding van “collectegift (datum); 1e collecte € …… , 2e  collecte €…………”.
De collectebestemmingen zijn ook vermeld bij de bijzonderheden van de kerkdiensten op de website.
Onze partners rekenen ook nu op ons!


21 juni: Noodhulp aan Moldavië, Colombia en Rwanda. Extra doelcollecte!
De gevolgen van de coronacrisis treffen ons allemaal. Voor de een meer dan voor de ander. Maar voor de mensen in Moldavië, Colombia en Rwanda zeker. Daar is een volkomen lock down van kracht. Werken is uitgesloten. Geen werk en dus geen geld. Geen geld, geen eten. De verhalen uit die drie landen zijn hartverscheurend.
Kerk in Actie heeft onze Diaconie gevraagd een extra doelcollecte voor die drie landen te houden. Aldus is ook besloten op dinsdagavond 09 juni 2020. Vanuit de  Diaconie zal een bedrag van minimaal € 150 worden geschonken. Zoals u wellicht weet is het gebruikelijk, dat de diaconie de opbrengst van een doelcollecte verdubbelt. Dat zal ook nu het geval zijn indien deze doelcollecte meer op zal brengen dan € 150!
Omdat alleen internetdiensten worden gehouden, zal er niet gecollecteerd kunnen worden. Wij verzoeken U dan ook  deze collecte ruimhartig te ondersteunen en een bedrag over te maken op het rekeningnummer dat hierboven vermeld staat, onder vermelding van doelcollecte Kerk in Actie ondersteuning Moldavië, Colombia en Rwanda.

28 juni: Zonnebloem Haaksbergen – Activiteiten voor mensen met lichamelijke beperking Bij de Zonnebloem draait het om mensen…… Iedereen heeft behoefte aan gezelschap en ontspanning. Maar mensen met een lichamelijke beperking zijn vaak meer (alleen) thuis dan we zouden willen. Ook op vakantie gaan, kan moeilijk te organiseren zijn. De vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Haaksbergen gaan langs voor een kop koffie of om samen op pad te gaan. Daarnaast organiseren ze verschillende activiteiten en reizen. Met de Zonnebloem kan er vaak zoveel méér! Met een groep vrijwilligers zet Zonnebloemafdeling Haaksbergen zich in voor mensen vanaf 18 jaar met een lichamelijke beperking.
 

5 juli: KIA Binnenland. Vakantiepret voor kinderen in armoede

Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wanneer in de zomervakantie hun klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter. Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie 5.000 kinderen die in armoede opgroeien, verrassen met een vakantietas vol speelplezier. Kerk in Actie zorgt voor een vrolijke tas. Meer informatie is te vinden op www.kerkinactie.nl/vakantietas Collecteer mee! Met de opbrengst ondersteunt Kerk in Actie onder andere organisaties die armoede, onder volwassenen én kinderen, bestrijden. Helpt u mee?
 

12 juli: Vluchtelingenwerk Haaksbergen

Wereldwijd, in Europa, in Nederland, en ook in Haaksbergen worden vluchtelingen opgevangen. Vluchtelingenwerk behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.
De Noaberpoort biedt maatschappelijke begeleiding bij de eerste huisvesting en opvang. Statushouder in Haaksbergen krijgen de eerste drie maanden intensieve begeleiding op het gebied van wonen, inkomen, financiën, zorg, wet en regelgeving. En nog veel meer. Na deze periode bezoeken mensen het spreekuur met post en/of vragen of worden er huisbezoeken ingepland.
Statushouders kunnen met hun vragen terecht bij de Noaberpoort. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt voor een huisbezoek of ze kunnen langskomen op de vaste spreekuurtijden. Elke dinsdag- en donderdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur is er een inloopspreekuur in de Noaberpoort.


19 juli: Rudolphstichting
De Rudolphstichting wil dat elk uithuisgeplaatst kind de kans krijgt om op te groeien tot een zelfredzame en evenwichtige volwassene. We ontwikkelen vernieuwende projecten in de jeugdzorg, ondersteunen gezinshuizen in heel Nederland en we zetten ons in voor Jeugddorp De Glind door (duurzame) voorzieningen te subsidiëren. Uithuisgeplaatste kinderen en jongeren hebben vaak (te) veel meegemaakt. Veel van hen hebben gedragsproblemen of zijn getraumatiseerd. De omstandigheden zijn zo dat zij niet meer thuis wonen.
De Rudolphstichting investeert tijd, geld en kennis, maar verleent zelf geen uitvoerende zorg. Bij het opzetten van nieuwe projecten werkt de Rudolphstichting altijd samen met anderen. Door samen te werken zorgen we ervoor dat een project echt waardevol is en dicht bij de behoefte staat van de kinderen en jongeren.
Voor het uitvoeren van de projecten en programma's heeft de Rudolphstichting uw financiële steun nodig. 


26 juli: Stichting De Regenboog. - re-integratie van verslaafde dak- en thuislozen
De Regenbooggroep zet zich in voor mensen met sociale problemen, dak- en thuislozen, verslaafden en voor mensen met psychiatrische klachten. De organisatie zorgt vanuit de 10 inloophuizen voor opvang, hulpverlening, zinvolle dagbesteding en werk. Zo wordt isolement voorkomen en een actieve deelname aan de maatschappij ondersteund. De Regenboog Groep wil dat Amsterdam een plek is waar iedereen zich thuis voelt. Of je nu psychische problemen hebt, dakloos bent, drugs gebruikt of schulden hebt. We stimuleren iedereen om het beste uit zichzelf te halen. We ondersteunen Amsterdammers in sociale armoede. Dat doen we met vrijwillige maatjes en buddy’s, inloophuizen, maatschappelijk werk, re-integratie en veel meer. Maar vooral via tijd en aandacht voor elkaar; van mens tot mens. 
 
terug