Collectetoelichting Collectetoelichting
In de collectes krijgt onze solidariteit handen en voeten. Het is dus een wezenlijk onderdeel van onze kerkdiensten. Zolang we internetvieringen houden, wordt u vriendelijk verzocht uw bijdrage over te maken op
  • rekeningnummer NL79RABO0373720912
  • ten name van het College van Kerkrentmeesters,
  • onder vermelding van “collectegift (datum); 1e collecte € …… , 2e  collecte €…………”.
De collectebestemmingen zijn ook vermeld bij de bijzonderheden van de kerkdiensten op de website.
Onze partners rekenen ook nu op ons!

5 april: Jongeren doorleven het paasverhaal
Veel christelijke jongeren het hebben paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge. In dit spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen. Maar liefst 2.000 jongeren uit heel Nederland deden afgelopen jaar mee. Helpt u mee, zodat JOP rond Pasen jongeren met dit uitdagend spel bij de kerk kan (blijven) betrekken.

12 april: Kinderen in de knel: Onderwijs voor kansarme kinderen in India
Iedereen vindt het belangrijk om te weten dat je er mag zijn, gewoon zoals je bent. Dat is ook wat wij als kerk uitdragen: er is plaats voor iedereen ongeacht je afkomst. Dat is India wel anders. Daar worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpsschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Vandaag collecteren we voor dit werk, zodat jaarlijks bijna 4.000 kinderen een betere toekomst krijgen. We bevelen deze Paascollecte van harte bij u aan!

19 april: Project Eenzaamheidszorg – Omzien naar eenzame inwoners Haaksbergen
Namens onze gemeente werkt Cocky Roessen als diaconaal maatschappelijk werkster voor het Project Eenzaamheidszorg. Zij bezoekt de mensen thuis en probeert mensen die in een sociaal isolement zitten of die zich eenzaam voelen op verschillende manieren te helpen, door onder andere budgetbegeleiding of het opbouwen van sociale contacten.

26 april: IBIS Internationaal Blinden Integratie Schaaktoernooi
Integratie door middel van schaken. Dat is in het kort waar het om draait bij het Internationaal Blinden Integratie Schaaktoernooi, kortweg IBIS. Dit weekend zijn vanuit België, Groot Brittannië en Duitsland schakers naar Haaksbergen gekomen om in theater De Kappen hun krachten te meten met elkaar en met hun Nederlandse opponenten. De deelnemers zijn jong en oud, man en vrouw, beginnend en gevorderd. Bijzonder aan het IBIS is ook de gastvrijheid van Haaksbergenaren: enkele tientallen mensen verschaffen onderdak aan deelnemers uit het buitenland of verder weg in Nederland. In de loop van meer dan vier decennia zijn al heel wat contacten en vriendschappen ontstaan. 

3 mei: Traumahulp voor slachtoffers Boko Haram Nigeria
Ieder jaar op 4 en 5 mei herdenken we onze doden en vieren we onze vrijheid. Naarmate de Tweede Wereldoorlog langer geleden is, wordt het steeds lastiger te beseffen hoe waardevol vrijheid is en wat oorlog en geweld met mensen kan doen. We weten het uit verhalen van anderen.
In Noordoost-Nigeria zijn 1,8 miljoen mensen in hun eigen land op de vlucht voor het geweld van Boko Haram. Velen zijn getraumatiseerd door het geweld. De kerken in Nigeria bieden zowel volwassenen als kinderen trainingen om hen te helpen over hun trauma’s te praten. Joseph heeft er baat bij. Hij zegt: “Ik leer vrijkomen van mijn pijn en wraak. Soms kan ik weer even gelukkig zijn.”
Dankzij uw bijdrage aan deze collecte van Kerk in Actie krijgen meer mensen in Nigeria de kans hun trauma’s te verwerken. We bevelen deze collecte van harte bij u aan.

10 mei: Oecumenisch city pastoraat Enschede
Het Oecumenisch Citypastoraat Enschede is een plek in de binnenstad voor iedereen die wil praten over zijn leven, zorgen, plezier, of geloof. Er is een inloophuis tussen de Jacobuskerk en de oude Twentse schouwburg in. Daar zijn vrijwilligers aanwezig voor een kop koffie en een luisterend oor. Zij kunnen desgewenst ook een gesprek met een pastor regelen. Op verzoek van de betrokkene kan naar een officiële hulpverlenende instantie doorverwezen worden. Hoewel het Citypastoraat oorspronkelijk werd opgezet als aandachts- en informatiecentrum is het in de loop van de jaren uitgegroeid tot een ontmoetingscentrum/inloophuis waar jaarlijks ongeveer 5000 bezoekers komen voor een luisterend oor, een gesprek en een kopje koffie.

 
terug