De gang van zaken tot nu toe De gang van zaken tot nu toe
(november 2017)
Vol vreugde begonnen we in september 2016 als gefuseerde gemeente aan een nieuw tijdperk als Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse. De nieuwe kerkenraad nam zich voor om te gaan werken met taakgroepen. Op die manier kunnen namelijk ook niet-ambtsdragers ingezet worden voor de verschillende werkzaamheden in de kerk, vallend onder verantwoordelijkheid van de diverse colleges. Daarnaast ging de kerkenraad werken met een agendacommissie (preses, scriba en assessor bereiden de kerkenraadsvergadering voor), in plaats van een moderamen. Al snel werd duidelijk dat alleen een agendacommissie te summier was, dus kwamen de voorzitters van de colleges erbij. Inmiddels is in de kerkenraadsvergadering van 24 augustus jongstleden besloten dat deze groep het mandaat heeft om als moderamen te werken.
 
Het werken met vrijwilligers gaat goed. Onze koster, tevens beheerder van de Richtershof, ging begin 2017 met pensioen. De kerkenraad besloot het kosterschap met vrijwilligers voort te zetten, waarna zich acht gemeenteleden aanmeldden om deze taak op zich te nemen. Ook voor het koffie/thee schenken na de dienst werden gemeenteleden gevonden die dit werk met veel enthousiasme uitvoeren. Door de lease van een nieuw kopieerapparaat wordt het Kerkblad nu samengesteld en gedrukt door vrijwilligers. Ook zijn er vrijwilligers gevonden, die in de taakgroep techniek diverse klussen voor hun rekening nemen. Bij zoveel heuglijke inzet van vrijwilligers is het helaas tot nu toe niet gelukt de vacatures voor ambtsdragers in het ouderlingen beraad en het college van diakenen in te vullen.
 
Ondertussen werd verder gewerkt aan het project middengeneratie en gaat het jeugdwerk door, met als doel ook de jongere mensen bij de kerk te betrekken. Zij hebben vaak een ander levensritme, waarin de zondagse kerkgang niet altijd past. Maar dat wil niet zeggen dat ze er niet zijn of niet bij onze gemeente horen.
 
Hier staat de Visienota afgedrukt, de gewenste identiteit van onze gemeente na de fusie. Het is aardig om deze weer vers in het geheugen te hebben.

 
terug