Paaskaars Paaskaars

De paaskaars dit jaar zelf versieren, is goed gelukt. Een tiental gemeenteleden, jong en oud, hebben onder de deskundige leiding van Jeanette van Embden een mooi stukje werk geleverd.

In de Paasmorgendienst gaf Anne ter Welle de volgende uitleg over de betekenis van de afbeeldingen op de grote kaars en op de kaars voor de kindernevendienst.

 "Over de grote paaskaars
U ziet ten eerste een kruis met bladeren. Deze is afkomstig uit het ontwerp dat ik had gemaakt. Ik had voor dit kruis in mijn ontwerp gekozen, omdat ik de combinatie erg mooi vind, omdat deze twee tegenstellingen in zich heeft. De bladeren en het kruis, zou je kunnen zien als een boom, voor mij een teken van leven. Tegelijkertijd vertegenwoordigt of symboliseert het kruis ook onherroepelijk de kruisdood van Jezus. We vonden vanwege deze betekenissen dat dit kruis met bladeren goed op de paaskaars zou passen.
Ook ziet u een duif. De duif staat symbool voor de Heilige Geest. Toen Jezus tijdens zijn doop uit het water omhoogkwam zag hij de Geest als een duif op zich neerdalen. Wij leven nu in een tijd dat God door zijn Heilige Geest bij ons is en daarom vonden wij het wel belangrijk dat de Geest op de kaars kwam.
 
Onder het kruis ziet u twee vissen. In de christelijke traditie is de vis tot een belangrijk symbool geworden. Jezus heeft zijn eerste leerlingen gekozen uit de kring van de beroepsvissers. Hij gaf hen de opdracht om vissers van mensen te worden, met het doel om mensen te verzamelen voor het koninkrijk van God. Je kunt hierbij ook denken aan het doopwater. De dopelingen worden als kleine vissen door de Heer gered. De vissen vonden wij vanwege deze symboliek ook een mooi symbool om op de kaars op te nemen.
 
Ten slotte ziet u ook de Alpha en Omega: De letters 'alpha' en 'omega' zijn de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet. Met dit 'begin en einde' wordt de eeuwigheid van God aangeduid.
 
Over de kleine paaskaars
 
Op de kleine paaskaars ziet u ook een kruis en een vis, en daarnaast ziet u vijf handen en schaapjes.De handen zou je kunnen zien als een verwijzing naar de gemeente. Die vorm je samen, vandaar de meerdere handen. Daarnaast zou je bij de handen ook kunnen denken, aan iemand de hand reiken, om iemand die hulp nodig heeft te helpen. Wat opnieuw goed past bij gemeente, want als gemeente help of probeer je elkaar in ieder geval te helpen.
Daarnaast ziet u een aantal schaapjes. Jezus heeft zichzelf de goede herder genoemd. Bij een herder horen natuurlijk schapen, en deze schapen zijn de gelovigen. Een toepasselijk symbool voor op de paaskaars dus."


 

terug