Verslag Startweek Verslag Startweek

De startweek begon op zondag 16 september met een eredienst. Ds Gonda Elzenga was onze voorganger. Het thema van PKN Nederland was: Een goed gesprek.
Dat hebben we ook gedaan in deze dienst. We hebben verhalen gedeeld met degene die naast ons zat. Verhalen over iets dat je heeft geraakt en van betekenis is geweest voor je verdere leven. Er was begeleiding van een muziekgroep onder leiding van Liga Vilmane. We hopen dat we dit vaker mogen horen en beleven.
Na de dienst was er koffie en daarna het spel: Fietsen door Nederland. We hoefden niet op de fiets maar door het gooien met een dobbelsteen legden we route af door Nederland. En veel vragen beantwoorden. Een enthousiast spel met fanatieke deelnemers.
Een heerlijke sandwich met soep na afloop was zeker verdiend.
Dinsdagavond hebben we onder leiding van Liga romantische musical liedjes gezongen uit de Sound of Music. Heerlijk nostalgisch.
Woensdagmorgen is de groep koffiedrinkers op pad geweest naar de Sfeer van Weleer in Rekken. Genieten van spulletjes van lang geleden. Nadien waren er in het gemeentecentrum broodjes en soep voor de inwendige mens.
Donderdagmiddag was de start van de ouderensoos. Een hele gezellige middag waarbij een film getoond werd over de natuur rond Haaksbergen.
Donderdagavond was er een quizavond voor jong en oud. We kregen vragen en doe opdrachten. Soms heel moeilijk, maar de meisjes hebben deze avond overtuigd gewonnen. Volgend jaar komt er zeker een revanche van de jongens.
Zaterdagmiddag was een bijeenkomst voor alle vrijwilligers georganiseerd. Een zeer gewaardeerde middag met medewerking van de Clippers Crew en daarna een koud en warm buffet. Met veel dank aan Karel van der Lecq die dit georganiseerd heeft omdat er zoveel mensen vrijwilligerswerk verrichten in onze gemeente.
We kijken terug op een zeer geslaagde week.

 

terug