Actuele Ontwikkelignen (10) Actuele Ontwikkelignen (10)

(september 2018)
In de recent achter ons liggende periode is er druk gewerkt om in het net begonnen winterseizoen de draad weer op te pakken. Ik vat hieronder de onderwerpen samen die aan de orde zijn geweest.
 
Over de vorderingen van het beroepingswerk kan ik niet meer meedelen dan wat de beroepingscommissie daar zelf over heeft geschreven. De commissie “hoort” een aantal geselecteerde kandidaten, en daar gaat tijd overheen.
 
De kerkenraad heeft in de vergadering van 5 juli het Beleidsplan 2018-2022 inhoudelijk goedgekeurd. Het is inmiddels ook op de website gepubliceerd. Er wordt nu door diaconie, kerkrentmeesters en het ouderlingenberaad gewerkt aan concrete plannen voor de aanstaande periode. Ook de invoering van de structuur van werkgroepen (in het Beleidsplan heten ze “taakgroepen”, maar de synode heeft de benaming in de kerkorde veranderd) staat op de agenda. De bedoeling ervan is, dat het voor gemeenteleden makkelijker zal zijn mee te doen aan kerkenwerk omdat het voor de leden van de werkgroepen niet nodig is de stap naar het officiële kerkelijke ambt te maken.
Ook op het personele vlak staan ons het komende half jaar veranderingen te wachten: zowel de eerste organist (Liga Vilmane) als de tweede organist (Harry Mast) gaan ons verlaten. De kerkrentmeesters werken aan hun opvolging.
 
Tenslotte moet de kerkenraad een weg zien te vinden in een lastig onderwerp als de bescherming van de privacy. Het dilemma waar de discussie over gaat is dat we enerzijds aandacht en zorg voor mensen willen tonen en die ook willen delen met de gemeente, maar anderzijds de persoonsgegevens van elk gemeentelid moeten beschermen.
 
Zoals u kunt lezen, wordt er veel gepraat en worden plannen gemaakt. We verwachten dat op al deze onderwerpen nog dit kalenderjaar concrete actie volgt.
 
De scriba, Piet van Genderen

 

terug