Oogstdankdienst Oogstdankdienst

Evenals voorgaande jaren zal er ook dit jaar weer een oogstdankdienst worden gehouden. En, ofschoon het een lange droge zomer was, is er toch geoogst in ons land. De natuur is zich gelukkig wat aan het herstellen, al is het zichtbaar dat niet alles de droogte heeft doorstaan, wat voor sommige van onze gemeenteleden een behoorlijke tegenslag betekent….
Wij verwachten en hopen desondanks dat wij als kerkelijke gemeente ook dit jaar weer een prachtige inzameling van fruit en bloemen tegemoet kunnen zien. Uw inbreng, met als titel “Samen delen” zien we dan ook als een belangrijk aspect van gemeente-zijn.
Naast het bekende en vertrouwde, zullen er dit jaar qua organisatie kleine veranderingen doorgevoerd worden. Zo zullen de vestigingen van Livio verrast worden met fruitschalen voor de gemeenschappelijke huiskamers, wat ook geldt voor het Zorghuis Twente.
Voor de bewoners van het Saalmerink, die niet in staat zijn naar de gemeenschappelijke ruimtes te gaan, zullen vrijwilligers de appartementen bezoeken. Zelfstandig wonende gemeenteleden van 82 jaar en ouder (eventueel echtparen) brengen we bloemen op hun huisadres. Als voldoende mensen bereid zijn dit te verzorgen, zal dat op zondag zijn, anders kunnen zij de bloemen op maandag verwachten.
Het inbrengen van uw gaven, in de vorm van bloemen en/of fruit, kan op de volgende wijze:

  • Buurse, gebouw Irene op zaterdag 10 november tussen 9.30 en 11.00 uur
  • Haaksbergen, de Richtershof op zaterdag 10 november tussen 9.30 en 12.00 uur
We hopen met bovenstaande inbreng het “Samen delen” uit te dragen als teken van dankbaarheid voor wat de natuur ons schenkt, maar ook als teken van betrokkenheid naar de mensen waarmee wij samen “gemeente’ zijn.
Anneke Heino, tel. 5729551
Ria Slingerland, tel. 5726901

terug