Verslag rommelmarkt Verslag rommelmarkt

Nieuwe vrijwilligers, een nieuw lid van de commissie en ca. 15 % meer (bruto) inkomsten (dit jaar ca €6900 -red.) tijdens de jongstleden gehouden Rommelmarkt. Een groep vrijwilligers is op maandagmorgen 20 augustus begonnen met de opbouw van de rommelmarkt. Mede door het aangename weer is de opbouw voorspoedig verlopen; er is dan ook hard gewerkt. Op woensdag is de aanvoer gestart van de verzamelde spullen, wagens vol met kasten - tafels – stoelen – huishoudelijke benodigdheden en natuurlijk boeken. Gewichtige lectuur volgens een blijmoedige vrijwilliger die zich bijkans een breuk tilde aan 1 doos met een encyclopedie.
Op zaterdag 25 augustus meldden zich ruimschoots op tijd de eerste vrijwilligers. Om half negen hield de voorzitter van onze rommelmarktcommissie een toespraak met o.a. informatie over het verloop van de dag, “de catering” en het verstrekken van € 5,00 kostende plastic zakken die later op de dag gevuld konden worden.
De hele ochtend door was het aangenaam druk, geen pieken en dalen met kijkers en of kooplustigen, ook geen rijen wachtenden bij de kramen. Er is goed verkocht met een prachtig resultaat. Een deel van het batig saldo komt ten goede aan een plaatselijk goed doel, te weten de activiteitencommissie van De Bouwmeester.

De afvoer van onverkochte spullen is een groot punt van aandacht voor de commissie. De kosten hiervan zijn een flinke aanslag op het resultaat. Wij gaan nog scherper letten op wat wel of niet verkoopbaar is, op basis van vele jaren ervaring van de teamleden die goederen ophalen.

In de evaluatievergadering is afscheid genomen van twee zeer trouwe commissieleden. Mevr. Nel van Eindhoven en de heer Jan Geuvers hadden al eerder aangegeven om na ca. 30 jaar deel te hebben uitgemaakt van de commissie te willen stoppen. In hartelijke en prijzende woorden van Mevr. De Greef, de voorzitter, is veel dank gezegd. Beide mensen hebben aangegeven in de toekomst zich te willen blijven inzetten op de zaterdagse verkoop.
Mocht u spullen willen aanbieden aan de PKN Haaksbergen -Buurse Rommelmarkt, neem dan contact op met de heer Gerrit Klein Buursink (053-5724379)
 
Tot slot.
Het was een goede week. Een enkele regenbui heeft de stemming niet verpest, ook de wind die een tentdak deed scheuren kon de stemming niet drukken. De meerwaarde van onze Rommelmarkt zit ook niet alleen in een hogere opbrengst. Het elkaar weer treffen en de samenwerking tijdens deze dagen of op de zaterdag maakt ons samen zo rijk, verbindend! Veel dank aan allen die deze Rommelmarkt weer zo succesvol hebben
mogelijk gemaakt.
 
Mocht u naar aanleiding van dit stukje vragen of opmerkingen hebben, bel gerust.
Graag tot ziens.
Rien Lammers, secretaris.
T. (053) 5722565 of (053) 5723545, b.a. 062 25 25 25 3

terug