Beroep Beroep

De verkiezing op de gemeentebijeenkomst van 29 oktober heeft plaats gevonden. De stemgerechtigde leden van de gemeente hebben er geen onduidelijkheid over laten bestaan: De ene blanco stem niet meetellend (zoals de kerkorde voorschrijft) hebben 125 gemeenteleden unaniem ds. A.J. Stein gekozen.

Bezwaartermijn
In de termijn waarbinnen bezwaren tegen de beroepingsprocedure konden worden ingediend, zijn geen bezwaarschriften ingeleverd.

De kerkenraad kan nu overgaan tot de volgende stap: het beroepen van de predikant.

Nadat het beroep is uitgebracht zijn er nog diverse andere stappen nodig voordat het zover is dat ds. Stein kan beginnen met zijn werk in onze gemeente. Hoe lang die bij elkaar duren is moeilijk precies te voorspellen. In de regel vindt de bevestiging plaats binnen drie maanden na het uitbrengen van het beroep.

Namens de kerkenraad,
P. van Genderen, scriba
Haaksbergen, 12 november 2018

 

terug