Terugblik Oogstdankdienst Terugblik Oogstdankdienst

Verrassend, ontroerend en bemoedigend….

Dat lijken wellicht loze en gemakkelijk gekozen woorden. Toch is dat wat werd ervaren door de vele vrijwilligers en organisatoren van deze dag.
Al vroeg, na een eerste kop koffie en “werkbespreking” stroomden de eerste gulle gaven binnen. De bloemschikkers konden meteen aan de slag en de fruitverdelers begonnen aan het vullen van de fruitmanden voor de tehuizen en de zakjes fruit voor de bewoners van het Saalmerink.
Een gezellige sfeer, leuke gesprekken, soms een weerzien tussen mensen, na lange tijd.
Trouwe kerkgangers, mensen die meer op ”afstand” van de kerk leven en ook enkelen die, afhankelijk van een chauffeur, de moeite namen om persoonlijk iets te brengen.
Daaruit blijkt eens te meer, dat naast de jaarlijkse rommelmarkt, ook de inzameling en het wegbrengen rond de oogstdankdienst een sterk, samenbindend karakter kent. Zo werd er in een ongedwongen sfeer gewerkt tot ongeveer drie uur. Het resultaat: 138 boeketten, 18 fruitmanden voor de tehuizen en 125 zakjes fruit voor de bewoners van het Saalmerink; een rijke oogst zoals u op bijgaande foto’s kunt zien. Gelukkig waren er ook op zondag voldoende handen om alles weg te brengen. Naast een boeketje kreeg ook elke privé persoon een zakje met twee stuks fruit. Dit laatste omdat er zoveel ingebracht was en het door gemeenteleden aangereikte, ook aan gemeenteleden uitgereikt zou moeten worden.
Vanuit de tehuizen kwamen veel positieve reacties binnen; veel erkenning voor het feit dat ook deze bewoners niet vergeten worden. Terugblikkend kijken we dan ook terug op een fijne en geslaagde dag.
Wanneer we deze traditie willen voortzetten, iets waartoe alle medewerkers de bereidheid uitgesproken hebben, is dat volgend jaar weer mogelijk.

Dank aan alle vrijwilligers en gemeenteleden voor hun inbreng en inzet!

Anneke, Riet, Ria

Zie hier voor een foto-impressie

terug