Liturgische schikkingen Liturgische schikkingen

Zoals gebruikelijk in de 40-dagentijd, staat er elke kerkdienst een nieuwe schikking opgesteld. Hieronder zijn ze opgesomd, met ernaast de tekst.
Het centrale thema is "Levenskracht".

 

1e zondag (10 maart): Leven
Lucas 4:1-13

Áls u de zoon van God bent,
beveel die steen dan in een
brood te veranderen’.
Er staat geschreven:
“De mens leeft niet van brood alleen.”


Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is komen uit het water
en staan in de woestijn.

Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel te weerstaan.

(LB 538, tekst Willem Barnard)

 
2e zondag (17 maart): Licht zien
Lucas 9:28-36

Petrus en de beide anderen
waren in diepe slaap gevallen;
toen ze wakker schoten,
zagen ze de luister
die Jezus omgaf en de twee
mannen die bij hem stonden.
Door een stralenkrans omgeven
Licht uit licht en eeuwigheid (…)
Zo wordt God in glans gekend:
Hij het licht van ons verlangen.

(LB 545 vertaling Jan Willem Schulte Nordholt)

 
3e zondag (24 maart) Kansen geven
Lucas 13:1-7

Laat de vijgenboom dit jaar nog staan,
zodat ik de grond eromheen
kan omspitten en bemesten.

Een mens te zijn op aarde
is spitten en bemesten,
kansen geven,
verantwoordelijkheid nemen
om leven vrucht te laten dragen.

 

terug