Sobere Maaltijd Sobere Maaltijd

In de Veertigdagentijd, de periode tussen Aswoensdag en Pasen, staan we wat nadrukkelijker stil bij sober leven en bij vasten.
Wie soberder probeert te leven, wie vast, beperkt zich, om wat meer ruimte te maken voor waar het op aan komt in ons leven en voor onze medemensen. Je kunt in deze periode afzien van (of je beperken in) bv. alcohol of roken, van snoepen, shoppen, tv-kijken, uitgaan of uitgebreide maaltijden. Je moet meestal wel even wennen, en dat waar je je in beperkt, vraagt nog wel even aandacht, maar toch komt er ruimte voor verdere bezinning; voor gesprekken met anderen, voor stilte en inkeer. Je kunt wat meer dan anders stilstaan bij de nood van anderen, van medemensen die lijden onder armoede, van vluchtelingen die wanhopig zoeken naar een land met veiligheid, vrijheid en nieuwe kansen. En erover nadenken hoe je solidair met hen kunt zijn.

Sober zijn en over solidariteit nadenken kun je voor jezelf praktiseren gedurende de gehele Veertigdagentijd, maar we proberen dat ook nadrukkelijk te doen tijdens een gezamenlijke Sobere Maaltijd in deze weken. We eten dan samen heel eenvoudig en sober, we sparen wat geld uit dat we samen bestemmen voor een project van de Vastenactie 2019 dat de gehandicaptenzorg in Gambia in Afrika wil verbeteren. We denken na, bidden en zingen en hebben het gevoel dat we er niet alleen voor staan, dat we deel uit maken van een wereldwijd verband waarin we verantwoord met onze aarde willen omgaan. Deze maaltijd wordt georganiseerd door de verschillende kerken van Haaksbergen en heeft een oecumenisch karakter.

Voelt u hiervoor en wilt u met ons meedoen?
Dan bent u van harte welkom op woensdag 17 april van 17.30 tot 18.30 uur in de Richtershof in Haaksbergen. We gebruiken een eenvoudige maaltijd van rijst en bonen en uw vrijwillige bijdrage is welkom voor het genoemde Vastenactie-project.
We vragen u om zelf uw bord en bestek mee te nemen.
Wilt u uw komst even doorgeven aan een van de onderstaande leden van de voorbereidingsgroep?
Graag vóór 17 april. Alvast bedankt!
Ons e-mailadres is:

U kunt ook even bellen naar:
Rina van der Hulst           tel. 053 5723440, of:
Wilma de Ruiter               tel. 053 5728076

Graag tot ziens!
De Voorbereidingsgroep Haaksbergen

terug