Kerkdiensten in de kapellen van ´t Saalmerink en Wiedenhof Kerkdiensten in de kapellen van ´t Saalmerink en Wiedenhof

Vrijdag  29 maart 2019
Saalmerink, 10u30 Ds. G.J. Bouwmeester
Wiedenhof, 16u15 Ds. G.J. Bouwmeester

Vrijdag  12 april 2019
Saalmerink, 10u30 Ds. G.J. Bouwmeester
Wiedenhof, 16u15 Ds. G.J. Bouwmeester
 
18 april  - Witte Donderdag ; oecumenische viering
Wiedenhof; 19u Ds. G.J. Bouwmeester; Heilig Avondmaal

19 april -  Goede Vrijdag ; oecumenische vieringen
Saalmerink, 15u Mw. J. de Greef en Mw. A. Mars;
Kruisweg
Wiedenhof, 16u15 Ds. G.J. Bouwmeester

20 april -  Paaswake ; oecumenische vieringen
Saalmerink, 17u30 Mw. ds. H.J. Elzenga; Heilig Avondmaal
Wiedenhof, 18u30 Dhr. F. Asbroek en ds. G.J. Bouwmeester
m.m.v. huiskoor

Vrijdag  26 april 2019
Saalmerink, 10u30 Mw. ds. H.J. Elzenga
Wiedenhof, 16u15 Mw. ds. H.J. Elzenga

Vrijdag  10 mei 2019
Saalmerink, 10u30 Ds. G.J. Bouwmeester
Wiedenhof, 16u15 Ds. G.J. Bouwmeester

 
oproep vrijwilligers Saalmerink oproep vrijwilligers Saalmerink

Oproep vrijwilligers Saalmerink
 
Om de 14 dagen op vrijdag 10.30 uur is er een dienst in de kapel van het Saalmerink. Er zijn bewoners die zelf komen, maar veel mensen hebben hulp nodig om de kerkdienst te kunnen bezoeken. Vrijwilligers halen de mensen dan op van hun kamer of van de ontmoetingsruimte ‘de Vijverhoek’ en brengen ze nadien weer terug. Vaak geven de mensen zelf wel aan, waar ze naar toe willen of dat ze ergens hulp bij nodig hebben. Het wordt door de mensen erg gewaardeerd.
Er zijn momenteel 5 vrijwilligers die trouw komen en bewoners halen en terugbrengen. Maar als het er iets meer zouden zijn, dan kan er gerouleerd worden als iemand plotseling verhinderd is. Denkt u, dat is wel wat voor mij, neem dan contact op met Riek Klumpers ( of  5729532) .