Rooster Rooster

Rooster van kerkdiensten in de komende periode:
Noot:
In de Protestantse kerk wordt normaliter bij elke dienst een blad uitgereikt met daarop de orde. De liederen zijn daarop uiteraard vermeld, maar de teksten ervan en de muziek niet. U wordt verondersteld zelf een liedboek mee te nemen. Voor gasten is er een aantal gast-exemplaren beschikbaar bij de ingang.
Voor hen die thuis meeluisteren is de orde via deze website beschikbaar. (klikt u hier).

 
Zondag 28 april Zondag 28 april

Zondag 28 april, 10u Dienst
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Ds. O. Haasnoot
Lezingen:  
1e Lezing Genesis 28: 10-22
2e Lezing Lucas 24: 13-35
Collectes:  
1e collecte KiA collecte Zending: versterk de kerk in Pakistan
2e collecte Onderhoud interieur

 
Zondag 5 mei Zondag 5 mei

Zondag 5 mei, 10u Dienst
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Mw. ds. H.J. Elzenga
Lezingen:  
1e Lezing Jeremia 32: 36-41
2e Lezing Lucas 24: 35-48
Collectes:  
1e collecte KiA Noodhulp (Syrië)
2e collecte Orgelonderhoud

 
Zondag 12 mei Zondag 12 mei

Zondag 12 mei, 10u Dienst
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Ds. A.J. Stein
Lezingen:  
1e Lezing Johannes 10: 22-30
2e Lezing Openbaring 7: 9 - 17
Collectes:  
1e collecte JOP: Op school het geloof ontdekken
2e collecte Vorming en Toerusting