Rooster Rooster

Rooster van kerkdiensten in de komende periode:
Noot:
In de Protestantse kerk wordt normaliter bij elke dienst een blad uitgereikt met daarop de orde. De liederen zijn daarop uiteraard vermeld, maar de teksten ervan en de muziek niet. U wordt verondersteld zelf een liedboek mee te nemen. Voor gasten is er een aantal gast-exemplaren beschikbaar bij de ingang.
Voor hen die thuis meeluisteren is de orde via deze website beschikbaar. (klikt u hier).

 
Zondag 21 oktober Zondag 21 oktober

Zondag 21 oktober, 10u Dienst
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Mw. ds. G.S. Bunjes – van der Lee
Lezingen:  
1e Lezing Jesaja 29,18-24
2e Lezing Marcus 10,32‐45
Collectes:  
1e collecte Voedselbank Enschede-Haaksbergen
2e collecte Vorming en Toerusting

 
Zondag 28 oktober Zondag 28 oktober

Zondag 28 oktober, 10u Dienst
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Ds. G.J. Bouwmeester
Lezingen:  
1e Lezing Jesaja 59,9-19
2e Lezing Marcus 10,46‐52
Collectes:  
1e collecte KiA Hervormingsdag
2e collecte Eredienst

 
Zondag 4 november Zondag 4 november

Zondag 4 november, 10u Bijzondere dienst
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Mw. ds. A. Groeneveld
Lezingen:  
1e Lezing Job 19,23-27a
2e Lezing Marcus 12,18-27
Collectes:  
1e collecte KiA Najaarszendingsweek
2e collecte Jeugdwerk