Rooster Rooster
Rooster van kerkdiensten in de komende periode:
Noot:
In de Protestantse kerk wordt normaliter bij elke dienst een blad uitgereikt met daarop de orde. De liederen zijn daarop uiteraard vermeld, maar de teksten ervan en de muziek niet. U wordt verondersteld zelf een liedboek mee te nemen. Voor gasten is er een aantal gast-exemplaren beschikbaar bij de ingang.
Voor hen die thuis meeluisteren is de orde via deze website beschikbaar. (klikt u hier).
 
Collectetoelichting Collectetoelichting
In de collectes krijgt onze solidariteit handen en voeten. Het is dus een wezenlijk onderdeel van onze kerkdiensten. Zolang we internetvieringen houden, wordt u vriendelijk verzocht uw bijdrage over te maken op
  • rekeningnummer NL79RABO0373720912
  • ten name van het College van Kerkrentmeesters,
  • onder vermelding van “collectegift (datum); 1e collecte € …… , 2e  collecte €…………”.
De collectebestemmingen zijn ook vermeld bij de bijzonderheden van de kerkdiensten op de website.
Onze partners rekenen ook nu op ons!

10 mei: Oecumenisch city pastoraat Enschede ...
lees meer »
 
Zondag 31 mei Zondag 31 mei
Zondag 31 mei, 10u Pinksteren. Oecumenische gebedsdienst
Protestantse kerk is gesloten. Zie kerkomroep.nl
Locatie Internetdienst via www.kerkomroep.nl
Voorgangers Ds. A.J. Stein, mw. M. Dijkman, dhr. D. Dragt
Lezingen:  
1e lezing Ezechiël 11:17-20
2e lezing Johannes 14:23-29
Collectes:  
1e collecte Pinkstercollecte. Kerk in Marokko
2e collecte Eredienst
 
Zondag 7 juni Zondag 7 juni
Zondag 7 juni, 10u Dienst; Drieëenheid
Protestantse kerk is gesloten. Zie kerkomroep.nl
Locatie Internetdienst via www.kerkomroep.nl
Voorganger Ds. O.G. Haasnoot
Lezingen:  
1e lezing Exodus 34:4-9
2e lezing Matteüs 28:16-20
Collectes:  
1e collecte Dorpskerken in Nederland
2e collecte Plaatselijk jeugdwerk
 
Zondag 14 juni Zondag 14 juni
Zondag 14 juni, 10u Dienst
Protestantse kerk is gesloten. Zie kerkomroep.nl
Locatie Internetdienst via www.kerkomroep.nl
Voorganger Ds.A.J. Stein
Lezingen:  
1e lezing Jesaja 12: 1-6
2e lezing Matteüs 9: 35-10:15
Collectes:  
1e collecte Dorcas
2e collecte Kerkmuziek
 
Zondag 21 juni Zondag 21 juni
Zondag 21 juni, 10u Dienst
Protestantse kerk is gesloten. Zie kerkomroep.nl
Locatie Internetdienst via www.kerkomroep.nl
Voorganger Ds. O.G. Haasnoot
Lezingen:  
1e lezing Jeremia 20:7‐13
2e lezing Matteüs 10:16-33
Collectes:  
1e collecte Werelddiaconaat. Ontheemden in Colombia
2e collecte Tuinonderhoud