Rooster Rooster

Rooster van kerkdiensten in de komende periode:
Noot:
In de Protestantse kerk wordt normaliter bij elke dienst een blad uitgereikt met daarop de orde. De liederen zijn daarop uiteraard vermeld, maar de teksten ervan en de muziek niet. U wordt verondersteld zelf een liedboek mee te nemen. Voor gasten is er een aantal gast-exemplaren beschikbaar bij de ingang.
Voor hen die thuis meeluisteren is de orde via deze website beschikbaar. (klikt u hier). Deze versie bevat zowel de tekst als de muziek van de liederen.

 
Zondag 1 juli Zondag 1 juli

Zondag 1 juli, 10uur Dienst 'in de Twentse sproake'
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Dhr. G. Bouwhuis
Lezingen:  
1e Lezing Jesaja 3: 25 - 4:6
2e Lezing Marcus 5 22-43 (alt. Job 42)
Collectes:  
1e collecte Jeugdwerk
2e collecte Techniek

 
Zondag 8 juli Zondag 8 juli

Zondag 8 juli, 10uur Dienst
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Mw. ds. A. Groeneveld
Lezingen:  
1e Lezing Ezechiël 2: 1-7
2e Lezing Marcus 6: 1-6
Collectes:  
1e collecte Hospice Rustenburg, Zuid-Afrika
2e collecte Kerktelefoon

 
Zondag 15 juli Zondag 15 juli

Zondag 15 juli, 10uur Dienst
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Mw. ds. H.J. Elzenga
Lezingen:  
1e Lezing Jesaja 52: 1-6
2e Lezing Marcus 6: 6b-13 (alt.: Efeziërs 1: 3-14)
Collectes:  
1e collecte Oudergroep Sao Paulo, Brazilië
2e collecte Onderhoud interieur