Rooster Rooster

Rooster van kerkdiensten in de komende periode:
Noot:
In de Protestantse kerk wordt normaliter bij elke dienst een blad uitgereikt met daarop de orde. De liederen zijn daarop uiteraard vermeld, maar de teksten ervan en de muziek niet. U wordt verondersteld zelf een liedboek mee te nemen. Voor gasten is er een aantal gast-exemplaren beschikbaar bij de ingang.
Voor hen die thuis meeluisteren is de orde via deze website beschikbaar. (klikt u hier).

 
Zondag 20 januari Zondag 20 januari

Zondag 20 januari, 10u Oecumenische gebedsdienst voor de eenheid van kerken en christenen
Locatie St. Pancratiuskerk, Markt, Haaksbergen
Voorganger Mw. ds. H.J. Elzenga en drs. F. de Heus
Lezingen:  
1e Lezing Jesaja 62,1-5
2e Lezing Johannes (1,29-) 2,1-11
Collectes:  
collecte Oecumene: migratie bindt kerken wereldwijd
2e collecte Jeugdwerk plaatselijk


Zondag 20 januari, 19 u Vesper
Locatie: Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4
Voorganger Mw. L. Sies

 
Zondag 27 januari Zondag 27 januari

Zondag 27 januari, 10u Dienst; Heilig Avondmaal
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Mw. ds. H.J. Elzenga
Lezingen:  
1e Lezing Jesaja 61: 1-9
2e Lezing Johannes 2: 1-11
Collectes:  
1e collecte JOP - Duizenden jongeren spelen Sirkelslag
2e collecte Tuinonderhoud

 
Zondag 3 februari Zondag 3 februari

Zondag 3 februari, 10u Dienst; bijzondere dienst : zondag werelddiaconaat
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Ds. J. van Schaardenburgh
Lezingen:  
1e Lezing Jeremia 1,4-10
2e Lezing Lucas 4: 21-30
Collectes:  
1e collecte KiA Werelddiaconaat (Bangladesh)
2e collecte Ouderenwerk

 
Zondag 10 februari Zondag 10 februari

Zondag 10 februari, 10u Dienst
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Mw. ds. H.J. Elzenga
Lezingen:  
1e Lezing Jesaja 6: 1-8
2e Lezing Lucas 5: 1-11
Collectes:  
1e collecte Catechese en educatie
2e collecte Werkgroep Techniek

 
Zondag 17 februari Zondag 17 februari

Zondag 17 februari, 10u Dienst
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Mw. ds. H.J. Elzenga
Lezingen:  
1e Lezing Jeremia 17: 5-10
2e Lezing Lucas 6: 27-38
Collectes:  
1e collecte Kia collecte 40dagentijd (Noodhulp)
2e collecte Kerktelefoon

Zondag 17 februari, 19u Vesper
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Ds. G.J. Bouwmeester
Vesper met popmuziek

 
Zondag 24 februari Zondag 24 februari

Zondag 24 februari, 10u Dienst
Locatie Protestantse kerk, Jhr Von Heijdenstraat 4, Haaksbergen
Voorganger Mw. ds. R. Vedders-Dekker
Lezingen:  
1e Lezing Genesis 45: 3-15
2e Lezing Lucas 6: 27-38
Collectes:  
1e collecte Collecte Missionair – de Bijbel dichterbij
2e collecte Onderhoud interieur