Kerk in Actie

Kerk in Actie

De activiteiten van de commissie Kerk in Actie maken onderdeel uit van het diaconale werk. De contactpersonen zijn:

Mevr. M.I. Schukkink, T: 5725224, E:

De heer A.B. Baas, T: 5721129, E: .

 

Kerk in Actie is een landelijke organisatie. Zie www.kerkinactie.nl .

Kerk in Actie biedt wereldwijde hulp.
Kerk in Actie steunt zowel in Nederland als wereldwijd het werk van honderden christelijke kerken en organisaties om mensen tot hun recht te laten komen en toekomstperspectief te geven. Deze samenwerking is op gebaseerd op gelijkwaardigheid.

Kerk in Actie werkt namens kerken in Nederland.
Kerk in Actie voert haar werk uit in opdracht van de plaatselijke protestantse gemeenten in Nederland. Door de praktische organisatie te bundelen en niet vanuit iedere plaatselijke kerk te regelen, kan het werk professioneler en doelmatiger worden gedaan.

Kerk in Actie maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland
Landelijk maakt Kerk in Actie deel uit van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland te Utrecht. Delen van het werk worden mede uitgevoerd namens tien oecumenische kerken.

Het buitenlandwerk doet Kerk in Actie samen met ICCO
Al het buitenlandwerk voert Kerk in Actie uit samen met ICCO, de protestantse ontwikkelingsorganisatie. ICCO ontvangt geld van de Nederlandse overheid, Kerk in Actie ontvangt alleen geld uit eigen fondsenwerving. De geldstromen zijn gescheiden, maar de contacten met de buitenlandse partners zijn gebundeld zodat professioneler en efficiënter gewerkt kan worden.

 
Kerk in Actie nieuws Kerk in Actie nieuws

Op 6 mei hebben we een heerlijk taartbuffet gehad met een opbrengst van € 100,20.
Ondanks dat het een rustige zondag was zo in het Hemelvaartweekend, toch een mooi bedrag voor ons project "Kwetsbare ouderen in Moldavië". Alle bakkers heel erg bedankt voor de inzet. Er waren weer mooie taarten gemaakt!
Met de vakanties voor de deur staat ook het saladebuffet weer op de planning. Vrijdag 27 juli om 18.00 uur in of bij de Maranathakerk voor alle liefhebbers.Voor € 7,00  kunt u weer genieten van heerlijke salades. U kunt zich tot maandag 23 juli opgeven bij Machteld Schukkink en Albert Baas. Uiteraard is de opbrengst nog steeds voor bovenstaande project.
 
Namens de werkgroep Kerk in Actie,
Carolien van Harten