Kerk in Actie

Kerk in Actie

De activiteiten van de commissie Kerk in Actie maken onderdeel uit van het diaconale werk. De contactpersonen zijn:

Mevr. M.I. Schukkink, T: 5725224, E:

De heer A.B. Baas, T: 5721129, E: .

 

Kerk in Actie is een landelijke organisatie. Zie www.kerkinactie.nl .

Kerk in Actie biedt wereldwijde hulp.
Kerk in Actie steunt zowel in Nederland als wereldwijd het werk van honderden christelijke kerken en organisaties om mensen tot hun recht te laten komen en toekomstperspectief te geven. Deze samenwerking is op gebaseerd op gelijkwaardigheid.

Kerk in Actie werkt namens kerken in Nederland.
Kerk in Actie voert haar werk uit in opdracht van de plaatselijke protestantse gemeenten in Nederland. Door de praktische organisatie te bundelen en niet vanuit iedere plaatselijke kerk te regelen, kan het werk professioneler en doelmatiger worden gedaan.

Kerk in Actie maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland
Landelijk maakt Kerk in Actie deel uit van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland te Utrecht. Delen van het werk worden mede uitgevoerd namens tien oecumenische kerken.

Het buitenlandwerk doet Kerk in Actie samen met ICCO
Al het buitenlandwerk voert Kerk in Actie uit samen met ICCO, de protestantse ontwikkelingsorganisatie. ICCO ontvangt geld van de Nederlandse overheid, Kerk in Actie ontvangt alleen geld uit eigen fondsenwerving. De geldstromen zijn gescheiden, maar de contacten met de buitenlandse partners zijn gebundeld zodat professioneler en efficiënter gewerkt kan worden.

 
Kerk in Actie nieuws Kerk in Actie nieuws

Saladebuffet
 
Vrijdag 27 juli is er weer een saladebuffet. Terwijl andere mensen op vakantie zijn, kunt u genieten van een heerlijk saladebuffet. Deze wordt gehouden in de Maranathakerk, bij goed weer is er ook de mogelijkheid om lekker buiten te zitten. Aanvang 18.00 uur. De kosten zijn € 7,00 per persoon, exclusief de drankjes. U kunt zich opgeven tot 23 juli bij Albert en Machteld: Albert , 5721129 of Machteld , 5725224.
 
De opbrengst is voor het project Levensreddende zorg voor kwetsbare ouderen – Moldavië. In Moldavië worden alleenstaande ouderen het hardst getroffen door de economische crisis. Velen hebben slechts een pensioen van rond de 20 euro per maand, waar ze onmogelijk van rond kunnen komen. De overheid faalt in het aanbieden van ondersteunende diensten en familie is er niet of probeert te overleven in het buitenland en laat de ouderen aan hun lot over. Hierdoor raken veel ouderen ondervoed, zijn medicijnen onbetaalbaar en zijn ze niet in staat hun gas- en lichtrekening te betalen, waardoor ze ’s winters in de vrieskou zitten. Velen vereenzamen. De Christelijke organisatie Bethania voorziet vanuit haar dagcentrum de meest kwetsbare ouderen in de dorpen Tintareni en Bulboaca van thuiszorg en een warme maaltijd.
 
Wij hebben verder al een datum geprikt voor een workshop met bloemen op zaterdagmorgen 29 september. Lijkt u dit leuk, noteer dan alvast de datum in uw agenda en binnenkort kunt u hier meer over lezen.
Namens de werkgroep Kerk in Actie,
Carolien van Harten.