Kerk in Actie

Kerk in Actie

De activiteiten van de commissie Kerk in Actie maken onderdeel uit van het diaconale werk. De contactpersonen zijn:

Mevr. M.I. Schukkink, T: 5725224, E: M.I.Schukkink@pkn-haaksbergen.nl

De heer A.B. Baas, T: 5721129, E: abbaas@home.nl .

 

Kerk in Actie is een landelijke organisatie. Zie www.kerkinactie.nl .

Kerk in Actie biedt wereldwijde hulp.
Kerk in Actie steunt zowel in Nederland als wereldwijd het werk van honderden christelijke kerken en organisaties om mensen tot hun recht te laten komen en toekomstperspectief te geven. Deze samenwerking is op gebaseerd op gelijkwaardigheid.

Kerk in Actie werkt namens kerken in Nederland.
Kerk in Actie voert haar werk uit in opdracht van de plaatselijke protestantse gemeenten in Nederland. Door de praktische organisatie te bundelen en niet vanuit iedere plaatselijke kerk te regelen, kan het werk professioneler en doelmatiger worden gedaan.

Kerk in Actie maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland
Landelijk maakt Kerk in Actie deel uit van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland te Utrecht. Delen van het werk worden mede uitgevoerd namens tien oecumenische kerken.

Het buitenlandwerk doet Kerk in Actie samen met ICCO
Al het buitenlandwerk voert Kerk in Actie uit samen met ICCO, de protestantse ontwikkelingsorganisatie. ICCO ontvangt geld van de Nederlandse overheid, Kerk in Actie ontvangt alleen geld uit eigen fondsenwerving. De geldstromen zijn gescheiden, maar de contacten met de buitenlandse partners zijn gebundeld zodat professioneler en efficiënter gewerkt kan worden.

 
Vanuit de werkgroep kerk-in-actie Vanuit de werkgroep kerk-in-actie
De werkgroep heeft de eerste vergadering er op zitten sinds begin februari. Het was goed om elkaar weer te zien zo na een lange tijd.  Wij hebben helaas moeten besluiten dat het saladebuffet van 10 juli definitief niet doorgaat: het is ons inziens niet mogelijk om iets te organiseren met de huidige 1,5 meter regeling. Wij hadden het graag anders gezien.

Wij kunnen u wel mededelen dat mocht er weer ruimte voor zijn om het stamppotbuffet te organiseren dat dit zal zijn op vrijdag 9 oktober. Zondag 8 november staat het appeltaartbuffet gepland en de boekenmarkt op vrijdag 13 en zaterdag 14 november. Wij hopen dat er tegen die tijd weer een mogelijkheid hiervoor is, maar alles blijft onder voorbehoud.

Namens de werkgroep wens ik u alle goeds voor de komende tijd.
 
Namens de werkgroep Kerk in Actie,
Carolien van Harten. 
 
 
Sterke vrouwen in Papoea Sterke vrouwen in Papoea
Opgericht door de Evangelische Kerk van Papoea. Persoonlijk verhaal
 
Hermin Rumbrar is sinds 2008 directeur van het vrouwencentrum P3W. Ze bracht haar jeugd door in het onherbergzame hoogland. Als geen ander weet ze: “We hebben sterke vrouwen nodig op heel veel plaatsen in Papoea”.
Hermin werd geboren in de hoofdstad van Papoea, Jayapura, vroeger Hollandia geheten. Maar ze verhuisde al snel naar het binnenland van Papoea, waar haar vader een baan als onderwijzer kreeg. “Waar wij woonden, waren nauwelijks wegen waar je met een auto overheen kon. De meeste dorpen kon je alleen te voet bereiken.” Na de middelbare school vertrok Hermin naar Jakarta. Daar volgde ze een studie sociologie en sociaal werk met een beurs van de kerk van de Evangelische Kerk van Papua, de GKI (Gereja Kristen Injil).

Tweede plek
Hermin voelt zich bevoorrecht.
lees meer ยป