Doelgroep Doelgroep
Het Diaconaal Maatschappelijk Werk (DMW) begeleidt mensen die vastgelopen zijn en tijdelijk begeleiding of ondersteuning nodig hebben bij een of meerdere levensgebieden. We zetten onze vakkennis en deskundigheid in om onze cliënten te begeleiden bij onder andere psychosociale problemen maar het kan ook praktische zaken betreffen.
Wij bieden ondersteuning bij: psychosociale problemen, identiteitsproblemen, burn-out, levensfase problemen, verliesverwerking , financiële en andere hulpvragen. Wij bieden ondersteuning bij het vergroten van een sociaal netwerk om het gevoel van eenzaam te zijn op te heffen. We bieden professionele, laagdrempelige, kosteloze hulpverlening . Toegankelijk voor iedereen, ongeacht zijn of haar geloofsovertuiging.
terug