Fianciering Fianciering
Het diaconaal Maatschappelijk Werk wordt gefinancierd vanuit de diaconie.
Diaconaal Maatschappelijk Werk is kosteloos, laagdrempelig. Men heeft geen indicatie nodig.

terug