Ds. H.J.Elzenga Ds. H.J.Elzenga

In 1960 zag ik het levenslicht in Kampen. Daar heb ik tot mijn 28ste jaar gewoond en gestudeerd. Na de middelbare schoolopleiding, het V.W.O aan het ‘Johannes Calvijn Lyceum’, ben ik theologie gaan studeren. Het viel in het begin niet mee, omdat ik eerst nog een voorbereidingsjaar moest doen, waarin we de meeste tijd met latijn, grieks en hebreeuws bezig waren. Wat mij aanvankelijk ook zwaar viel was de confrontatie met moderne theologische opvattingen inzake schriftgezag, verzoeningsleer, ethiek etc. Op de theologische universiteit wordt wetenschap beoefend en daarbij moet je vanzelfsprekend ook al je beschikbare intellectuele vermogens inschakelen. Ik leerde geleidelijk aan dit te verbinden met mijn eigen geloofsleven.
 
Na het kerkelijk examen werd ik beroepen in de gereformeerde kerk te Glanerbrug. Van 1990 to 1995 was ik daar gemeentepredikant. De afgelopen 7 jaar ben ik daar weer werkzaam (voor één dag in de week). Ongeveer vijf jaar lang heb ik ook hulpdiensten verricht aan de Deta-kerk te Enschede.
In 2004 werd ik voorganger van de Maranathakerk te Haaksbergen.
Sinds september 2016 is deze kerk gefuseerd met de Hervormde gemeente Haaksbergen-Buurse. We vormen nu samen de Protestantse Gemeente Haaksbergen-Buurse.  Het is mijn overtuiging, dat we als christenen geroepen zijn om elkaar de hand te reiken boven de verschillen uit. Dit behoeft niet moeilijk te zijn, als wij ons door liefde (‘agapy’-liefde) en respect voor elkaar laten leiden.
 
Mijn geloof is en blijft een dynamisch gebeuren. Het hanteren van dogma’s (geloofsregels) beschouw ik als onvermijdelijk, maar ik ben er wel meer en meer van overtuigd geraakt, dat ik op z’n minst bereid moet zijn ze te herformuleren (soms kan het niet anders wegens voortschrijdend inzicht).
Daarnaast behoort het geloof dynamisch te zijn, in de zin van ‘functioneel’ (in daden uitwerken). Dit is volgens mij een ‘must’, zoals de orthopraxie voorwaarde is voor orthodoxie. Orthodoxie is voor mij  trouwens een zeer rekbaar begrip, net zoals vrijzinnigheid. Ik hou niet van hokjes en etiketjes. Je doet mensen daar geen recht mee.
 
In de gemeente kom ik unieke en veelzijdige mensen tegen. Ik beschouw het als een voorrecht om hen te mogen leren kennen en hoop iets voor hen te mogen betekenen.
Samen werken we mee aan Gods sjalom, zijn koninkrijk, zijn heilsplan voor de wereld.
  
Ds. Gonda Elzenga
 
Tel. 0535382622 en 06-57541783

 

terug