Project eenzaamheidsbestrijding Project eenzaamheidsbestrijding

Vanaf 1 oktober 2006 werk ik,  Cocky Roessen, als diaconaal medewerkster voor een project eenzaamheidszorg, namens de Hervormde Gemeente,
Ik bezoek de mensen thuis en probeer mensen die in een sociaal isolement zitten of die zich eenzaam voelen op verschillende manieren te helpen, door o.a. budgetbegeleiding of het opbouwen van sociale contacten.
Mocht u vragen hebben of wilt u gewoon een keer met mij praten dan ben ik bereikbaar via het kerkelijk bureau,  tel. 5741725 om een afspraak  te maken.
Ik werk maandag, woensdag van 8.00 uur tot 14.30 uur en donderdag van 8.00 tot 15.00
Vanaf maart 2014 zijn we gestart met een Budgetmaatjes project waar ik momenteel nog de coördinator ben. Dit houdt in dat mensen met schulden, die door de gemeente Haaksbergen, Stichting Maatschappelijk Werk, MEE of andere hulpverlenende instanties worden aangemeld, worden geholpen met het ordenen van hun administratie en het inzichtelijk maken van hun inkomsten en uitgaven. Tevens krijgen deze mensen tips en adviezen hoe ze met hun geld ( soms weekgeld) rond kunnen komen. Een Budgetmaatje is een vrijwilliger die eerst een training heeft gekregen over de hoe te werken als Budgetmaatje. We hebben nog vrijwilligers nodig.
Daarnaast ben ik begonnen in samenwerking met het Kulturhus om een keer in de maand met een groep mensen te koken; het  Project “Aan tafel” 
Donderdag  in het Kulturhus
Tijd: 14.30 – 17.30 uur
De kosten zijn € 3,75
De data worden elk jaar vastgesteld; zie de agenda.
Iedereen is welkom. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het Kulturhus of op het kerkelijk bureau, tot uiterlijk woensdag 12.00 uur voorafgaande aan de datum van de kookdag.
Bij aanmelding gelijk betalen.
 

terug