Vervroegd emeritaat Ds. N.J. Pronk Vervroegd emeritaat Ds. N.J. Pronk

Mededeling van de kerkenraad
Ds.Nico Pronk heeft aangegeven per 1 januari aanstaande met vervroegd emeritaat te willen gaan. De kerkenraad betreurt dit ten zeerste, maar respecteert zijn beslissing.

De kerkenraad beraadt zich over de onderstaande vervolgstappen:
  • Het aanstellen van een tijdelijke vervanger (ad interim).
  • Het opstarten van de beroepingsprocedure voor een nieuwe dominee.
Voor alle wijzigingen van personele aard moeten officiële aanvragen bij de landelijke organisatie van de PKN worden ingediend, zodat definitieve besluiten pas later genomen kunnen worden.

Op 10 oktober bent u allen uitgenodigd voor een gemeenteavond om 20.00 uur in de Maranathakerk, waarbij wij u de gelegenheid geven om vragen te stellen en waar u uw reacties kenbaar kunt maken. Mocht u er graag bij willen zijn, maar niet over eigen vervoer beschikken, dan kunt u contact opnemen met Hennie Canrinus (tel. 5740574) om opgehaald en thuisgebracht te worden.
terug