Fusieperikelen Fusieperikelen
Fusieperikelen: pastoraat en ledenbestand.

Het is misschien best aardig de lezer(-es)  een blik achter de schermen te gunnen rond wat er bij zo'n fusie als tussen de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk allemaal komt kijken.
U hebt daar al het nodige over kunnen lezen, dan wel over kunnen horen op gemeenteavonden - en het proces gaat stevig verder. De gezamenlijke moderamina zetten de puntjes op de "i", vervullen de laatste plichtplegingen: zo zult u binnenkort een advertentie in Tubantia kunnen aantreffen over de komende fusie: zo'n verplichting om mogelijke schuldeisers de kans te geven zich te melden. Het moet, ook al zijn er, zover bekend, geen schuldeisers. Wees dus niet bezorgd: de nieuwe gemeente is niet al op de fles voordat ze gevormd is…
Maar waar ik het vooral over wilde hebben is wat er op het gebied van het pastoraat gebeurt. Want ook op dat vlak, het 'werkgebied' van het omzien naar elkaar, moet er het nodige veranderen. Zo deden aan Gereformeerde zijde vooral de diakenen pastoraal werk, terwijl bij de hervormden dit altijd al aan de ouderlingen was toebedeeld, met uitzondering van waar er financiële noden waren: daar kwamen de diakenen dan in touw. De hervormden hebben weer een breed opgezette indeling in wijken, terwijl de gereformeerden daar weer wat minder strak in zijn. En ook op het gebied van bezoekers en bezoeksters liepen de lijnen niet gelijk.
Genoeg om mee aan het sleutelen te gaan. Daarmee is, vanzelfsprekend, al een poos geleden begonnen: eerder al is besloten dat de nieuwe gemeente in vijf wijken zal worden ingedeeld (i.t.t. het huidige hervormde aantal: acht) en dat aan iedere wijk een ouderling verbonden zal zijn. Dat is tenminste de inzet; of dat helemaal gaat lukken…? Tegelijk blijft ook in de nieuwe gemeente het pastoraat aan de gemeenteleden die 80 jaar en ouder zijn als aparte 'tak'  bestaan.
De grenzen van de nieuwe wijken zijn inmiddels vastgesteld en nu is het zaak die nieuwe grenzen ook in ons 'ledenbestand' in te voeren. En dat zit niet altijd mee. Zowel de gereformeerden als de hervormden zijn bij dat landelijke registratiesysteem ("LRP" genoemd) aangesloten. En voor het normale werk is het een ideale steun en toeverlaat. Ik moet er niet aan denken weer naar de oude kaartenbak terug te moeten…
Maar, zoals dat bij dat soort systemen wel vaker gaat: als er wat veranderd moet worden dan wil dat nog wel eens problemen geven. En dat overkwam ook ons. Gerrie Verbeek heeft er al de nodige uren aan besteed en zij is inmiddels een bekende bij de mensen van de help-desk, maar helemaal opgelost is alles nog niet.
Intussen gaat alles wel verder: op een wat informele manier maken we een opzet van de vijf wijken in de nieuwe gemeente - later wordt dat dan vlekkeloos in de ledenregistratie doorgevoerd. Een avond voor bezoekers/bezoeksters en verder ieder die in het pastoraat bezig is, zit in de planning.
Uur "U" nadert….
Ds. Nico Pronk


(gepubliceerd op 24 mei 2016)
terug