Goede doel rommelmarkt 2019 Goede doel rommelmarkt 2019
Overhandiging van de cheque voor de belevingstuin.
Van de regen in de drup…………………….
Op 28 september jl. is de belevingstuin van de J.P. van der Bent Stichting, locatie Nachtegaal geopend.  De voorzitter van de Stichting Vrienden van de Nachtegaal was nog maar net begonnen of de regen viel met “bakken” uit de hemel en koelde de belevingstemperatuur naar verre van aangenaam.
Wij werden allemaal heel hartelijk welkom geheten bij deze opening en onder het genot van een feestelijk drankje werd de belevingstuin voor geopend verklaard. Wij mochten zonder uitzondering vrij rond wandelen en alles in ons opnemen, zo verwoordde de voorzitter deze feestelijke uitnodiging. Direct na deze openingswoorden kon de penningmeester Carola Nijhof-Scheggetman van onze commissie een cheque aanbieden met een waarde van €750,00 een deel van de netto opbrengst van de rommelmarkt PKN gemeente Haaksbergen-Buurse 2019. De bijdrage was een grote verrassing en is met grote dank geaccepteerd en zal aangewend worden voor een zeer nuttige bestemming in goed overleg met de bewoners/cliënten van de stichting.
De regenbui was over en penningmeester en commissielid Gerrit Kleinbuursink en mijn persoontje hebben een kijkje kunnen nemen in de belevingstuin. Het zag er heel nuttig en mooi uit. Er is uitvoerig gesproken met bewoners, personeel en mantelzorgers. Het bestuur gaf de nodige toelichting op een aantal vragen over huisvesting, de van toepassing zijnde woon toewijzingscriteria, invulling van het verzorgend personeel (arbeid schaarste) enz. Wij zijn met de wetenschap dat de gedoneerde bijdrage goed besteed zal worden en innerlijk gelaafd zeer hartelijk uitgezwaaid.
Carola Nijhof, Gerrit Kleinbuursink en Rien Lammers.

 
terug