Historie Historie
Op tabbladen onder deze pagina beschrijven we elementen uit de historie van de voormalige hervormde gemeente en de gereformeerde kerk. Voor wat betreft de gebouwen verwijzen we naar het tabblad "gebouwen".
 
Historie van de (voormalige) hervormde gemeente Haaksbergen-Buurse. Historie van de (voormalige) hervormde gemeente Haaksbergen-Buurse.
De historie van de (voormalige) hervormde gemeente Haaksbergen-Buurse is uitgebreid gedocumenteerd in het boek "Een kerk vol verhalen" dat in 2014 door Frans de Lugt is samengesteld en geschreven. Het heeft het ISBN 978-90-76837-39-0 en is verkrijgbaar in de lokale boekhandel en via het kerkelijk bureau.
Het heeft de hoofdstukken
I. Van reformatie tot PKN
II De dominee komt en gaat
III Het kerkelijk erfgoed
IV Wat doet de kerk allemaal
V De kerk anno nu en morgen


U vindt er in beschreven hoe het de gemeente en het kerkgebouw verging in de 19e eeuw, wat de nalatenschap was van Dr Joan van der Sluis, details over de eigendommen van de diaconie, profielen van alle predikanten, etc. Een goed gedocumenteerd en boeiend geheel.
 
Historie van de Gereformeerde Kerk in Haaksbergen Historie van de Gereformeerde Kerk in Haaksbergen

Historie van de (voormalige) Gereformeerde Kerk in Haaksbergen
korte samenvatting

 

De Gereformeerde Kerk in Haaksbergen is op 10 juli 1899 opgericht. Dit gebeurde mede door de textielfabrikant A.J. ten Hoopen, die grond en gelden beschikbaar stelde om een passend gebouwtje te stichten voor het houden van godsdienstige samenkomsten. Later zou dit gebouwtje aan de Zeedijk eigendom worden van de Gereformeerde Kerk in Haaksbergen, maar bleef in de volksmond 'het kerkje van Ten Hoopen' heten.Het kerkje is hier zichtbaar met op de achtergrond het dorpsgezicht met daarin de St.Pancratiuskerk en de Hervomde Ker:


In 1914 was H. Waterink de eerste voorganger. In 1927 werd emeritus-predikant ds. G.J. Breukelaar beroepen als predikant, waarna diverse predikanten volgen, totdat in 1950 ds. A. de Korte voorganger wordt. Omdat de kerk met zo'n honderd kerkgangers vaak overvol was, werd onder de ds. de Korte een nieuwe kerk met pastorie aan de Enschedesestraat gebouwd, die in 1954 indienst gesteld werd. Vanaf dat moment stijgt het aantal leden van ca. 85 tot 250 á 300. Diverse voorgangers dienen de kerk, waaronder de hr. G. Bouwhuis vanaf 1985, en ds. H.J. Elzenga vanaf 1 januari 2004.

 

Niet onvermeld mag de organisatie van de Maranathon 1995, een 24 uurs kerkdienst waarin diverse kerkdienstsoorten werden ondergebracht. In 1999 werd het 100 jarig bestaan van de kerk gevierd.

De gereformeerde kerk ging op 1 mei 2004 als zelfstandige kerkelijke gemeente op in de PKN, een landelijke fusie van de 3 Samen Op Weg kerken.

Lees verder ook over:

Een interessante geschiedsbeschrijving van de gereformeerde kerk te Haaksbergen is te vinden op deze externe link