Interne regelingen Interne regelingen
Op deze pagina staat een aantal afspraken en regelingen die intern in de Protestantse Gemeente gemaakt zijn.
 
Wijkindeling pastoraat Wijkindeling pastoraat
Onze gemeente is in wijken gedeeld, met voor elk een ouderling en een predikant. De wijkindeling staat in het kaartje hieronder:


We beschrijven deze indeling hieronder kort in woorden, maar de kaart is leidend. Helemaal onderaan treft u een toelichting aan waarom we deze indeling aanhouden en hoe we er mee omgaan.
 
lees meer »
 
Goederen rommelmarkt Goederen rommelmarkt
Het hele jaar door verzamelt de rommelmarktcommissie goederen voor de jaarlijkse verkoop op de laatste zaterdag in augustus.
Wanneer u spullen wilt aanbieden aan de rommelmarkt, kunt u ze kostenloos laten ophalen. Elke eerste donderdag van de maand worden er goederen opgehaald. U kunt hiervoor bellen op werkdagen met de heer G. klein Buursink, telefoon: (053) 5724379 tussen 17.00 en 19.00 uur.
 
Bezoekwerk Bezoekwerk

Het beleid van het bezoekwerk binnen de Protestantse gemeente Haaksbergen-Buurse  behelst , dat er gericht bezoekwerk wordt gedaan. Dat wil zeggen, dat we namens de kerk mensen bezoeken, die dat op prijs stellen bij verjaardagen van 65 en 75 jaar en boven de 80 jaar, ouderen, mensen in probleem situaties en op verzoek. Indien er een bericht van geboorte wordt ontvangen en bij 25 en 40- jarige huwelijksjubilea wordt er ook een bezoek gebracht.

lees meer »
 
Basic Life Support Basic Life Support
In de “zorg” beter bekend als BLS en vroeger ook wel als reanimeren omschreven.
Conform de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad worden cursussen georganiseerd. Daarin worden mensen geïnstrueerd en opgeleid hoe en wanneer en eventueel met behulp van een AED (Automatische Externe Defibrillator) een persoon met een circulatiestoornis (hartstilstand) op de beste manier kan worden geholpen.
In ieder geval moet het hart worden gemasseerd en moet er beademd worden.
lees meer »
 
Ouderen pastoraat Ouderen pastoraat
Gemeenteleden vanaf 80 jaar vallen onder het ouderenpastoraat. Het ouderenpastoraat wordt verzorgd door de dames Molderink en Klumpers en dhr. Keller. Zij vallen dus niet meer onder een wijkouderling.
 

 
lees meer »
 
Geboorte en kerk Geboorte en kerk
Ook bij gezinsuitbreiding wil de gemeente iets van zich laten horen. Als u een geboortekaartje opstuurt naar het kerkelijk bureau, zal uw wijkouderling graag een bezoekje aan u brengen.
 
Schoonmaak - wie helpt??? Schoonmaak - wie helpt???
Sinds de renovatie van de kerk is er een maal per maand een clubje dames die de kerk onder handen neemt. De banken worden afgenomen, de vloer gezogen en de dode vliegen van de trap geveegd. Een uurtje samen aan het werk doet wonderen en wordt beloond met een overheerlijke kop koffie.
De dames die deze vrijwillige taak zijn begonnen, worden echter een dagje ouder. Een enkeling wil er wel mee stoppen. Daarom zijn we op zoek naar een paar mensen ( m/ v) die een keer per maand mee willen helpen om ‘de kerk te kuisen’.
Voor aanmelding of voor meer informatie, bel de koster 5726323.

 
 
Tarieven voor het gebruik van de kerken bij rouw- en trouwdiensten Tarieven voor het gebruik van de kerken bij rouw- en trouwdiensten
Deze tarieven zijn voor het laatst vastgesteld per 1 maart 2011. In de kerkenraadsvergadering van 28 november 2013 is besloten om deze tarieven aan te passen per 1 maart 2014. De nieuwe tarieven zijn:
 
- leden Protestantse gemeente Haaksbergen-Buurse   € 400,-- (incl. organist)
- anderen   € 800,-- (incl. organist)


 
 
Vrijwilligers verzekering Vrijwilligers verzekering

Omdat er binnen onze gemeente vele vrijwilligers actief zijn, leek het ons een goed idee enige informatie te verstrekken omtrent de verzekering van vrijwilligers.
Sinds een aantal jaren zijn wij aangesloten bij “Vrijwilligerspunt Eindhoven”, die de vrijwilligerspolis in het leven heeft geroepen. Via deze verzekering zijn vrijwilligers collectief verzekerd tegen de risico’s waaraan ze bloot (kunnen) staan tijdens het uitvoeren van vrijwilligerswerk.
De polis kent 5 verzekeringen:
1. Een schadeverzekering ongevallen voor vrijwilligers
2. Een aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
3. Een aansprakelijkheidsverzekering voor de organisatie
4. Een ongevallen inzittenden verzekering
5. Een schadeverzekering verkeersdeelnemers
De kosten voor deze vrijwilligerspolis worden door de burgerlijke gemeente gedragen.
Heeft u naar aanleiding hiervan vragen, dan kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau, tel. 5741725 of kerkelijkbureau@pkn-haaksbergen.nl .

 

 
Maak van de kerk geen spoorzoeker Maak van de kerk geen spoorzoeker

(over wijzigingen in de gezinssituatie, gevallen van ziekte, ziekenhuis, verpleeghuis etc)

Vroeger werden alle wijzigingen in onze gezinssituaties, die gemeld werden aan de burgerlijke stand of het ziekenhuis, automatisch doorgegeven aan het kerkgenootschap.  Sinds de invoering van de wet op de persoonsregistratie mag dit niet meer vanwege de privacy.
Dit betekent, dat wij zelf de veranderingen hebben door te geven aan de kerkelijke gemeente. De geboorte van een kind, maar ook de verhuizing van het gehele gezin, of van een kind, dat op kamers gaat wonen. Meld het aan het kerkgenootschap, wanneer u prijs stelt op een blijvend contact.
Ook bij een opname in het ziekenhuis of verpleegtehuis horen wij dit graag van u. Weet u dat iemand het zelf niet door kan geven, neem dan contact op met de predikant of ouderling en vertel wat u weet. Wij willen als gemeente graag naar elkaar omzien in mooie en in moeilijke momenten van het leven. Daarom is het van het grootste belang, dat wij elkaar op de hoogte houden.