Internetkerkdiensten Haaksbergen en Usselo samen Internetkerkdiensten Haaksbergen en Usselo samen
Vanaf zondag 19 april zullen - zolang de coronamaatregelen kerkdiensten met kerkgangers onmogelijk maken-  de Protestantse Gemeenten te Haaksbergen-Buurse en te Usselo hun zondagse kerkdiensten samen online organiseren vanuit de kerk te Haaksbergen via www.kerkomroep.nl . Dat betekent dat deze internetdiensten vanaf die zondag onder verantwoordelijkheid van beide kerkenraden vallen, de voorgangers van beide gemeentes elkaar structureel gaan afwisselen en dat de kerkenraden van beide gemeenten ook door ambtsdragers vertegenwoordigd zullen zijn.
Aanwijzingen hoe u deze kerkdiensten mee kunt beleven staan hier.
terug