Verbintenis en intrede ds. A.J. Stein Verbintenis en intrede ds. A.J. Stein

De kerkenraad van de Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de dienst waarin
ds. A.J. Stein
verbonden zal worden als predikant aan onze gemeente en zijn intrede zal doen. Voorganger in deze dienst is ds. H.J. Elzenga en na de verbintenis ds. Stein.
De dienst van Schrift en Tafel vindt plaats op 3 maart 2019 om 10:00 uur in de Protestantse kerk, Jhr. Von Heijdenstraat 4 te Haaksbergen. Na de dienst is er gelegenheid ds. Stein te begroeten en in de Richtershof (naast de kerk) een kop koffie of thee te drinken.

Namens de kerkenraad
                                                                                            
M.A. van den Hout, preses
                                                                             P. van Genderen, scriba
Haaksbergen, februari 2019

------------------------------------------
Wij wijzen er op dat er geen gereserveerde plaatsen zijn en dat het aantal zitplaatsen in de kerk beperkt is. Extra stoelcapaciteit is beschikbaar in de Richtershof, vanwaar middels een videoverbinding de dienst mee te vieren is.
Het adres van ds. Stein is m.i.v. 25 april 2019:
De Nolle 53
7482GR Haaksbergen
Tel.: 05357 38956.
Tot die datum kunt u hem bereiken via het kerkelijk bureau of op tel. 0314-623203

terug