Helpen waar geen helper is

Helpen waar geen helper is
In de kerkdienst geven diakenen het voorbeeld bij het collecteren voor goede doelen, hulp bij het avondmaal, voorbeden en bloemengroet aan zieken. Door de weeks krijgt dit vorm door stille hulp (achter de coulissen) aan meestal individuen in de knel. Soms met geld door acuut noodhulp te verstrekken wanneer er geen brood op de plank is, maar vaak ook anders door te bemiddelen bij gemeentelijke/overheids instanties. Naast individuele hulp worden per jaarlijks giften aan hulpverleningsorganisaties in binnen-en buitenland toegekend. De diaconie kan zelfstandig en financieel onafhankelijk opereren.      
terug