Inzameling tbv Dorcas Inzameling tbv Dorcas
De inzameling op zaterdag 26 oktober jl. was een groot succes! De bus van Dorcas kon tot de nok gevuld weer terug naar Rijssen. Fijn dat u zoveel goederen en kleding hebt gebracht.
De diaconie dankt u dan ook bijzonder hartelijk voor uw medewerking aan deze actie!
Mocht u niet in de gelegenheid geweest zijn om uw kleding en/of huisraad in te leveren, of wilt u zelf eens een kijkje bij Dorcas nemen, dan kunt u hen vinden aan de Spoelerstraat 48 in Rijssen, tel. 0548 – 515 633 (voor openingstijden zie: https://dorcas.nl/winkels/rijssen/).
Namens de diaconie,
Ingrid Meijer-Somsen
terug