do 18 oktober 2018

Joods leerhuis

Locatie: 
 Synagoge
Tijdstip: 
 20:00  - 21:30
Prijs: 
 €5

Jaren geleden zijn wij begonnen met een cyclus over de Sjabbat en de Joodse feestdagen, maar deelnemers gaven aan dat kennis hierover inmiddels weggezakt is, en dat we graag weer een opfriscursus zouden willen doen. Met dit verzoek is rekening gehouden en we denken erover om er in het volgende seizoen mee verder te gaan. Natuurlijk zullen we ook dit jaar de Kristallnacht van 1938, nu 80 jaar geleden, herdenken. Omdat dit op vrijdagavond zal zijn zullen we eerst een avonddienst voor Kabbalat Sjabbat - het ontvangen van de Sjabbat - houden. En in het voorjaar hebben we Henk Huyser weer bereid gevonden twee avonden op een heel boeiende manier te verzorgen.
Zie verder hier.

Vandaag:
De drie Pelgrimsfeesten Pesach, Sjawoeot en Soekot (met eraan gekoppeld Sjemini Atseret en Simchat Thora) refereren allen naar de gebeurtenissen in de veertig jaren na de Uittocht uit Egypte en de reis door de wildernis van Sinai. Tevens zijn het de grote landbouwfeesten van het land Israel. Vanavond zal met name Pesach aan bod komen.  

terug