Joods leerhuis Joods leerhuis

Geachte deelnemers en belangstellenden van het Leerhuis van de synagoge van Haaksbergen.
Na een bijzonder najaarsprogramma over koning David en de Kristalnachtherdenking met de voorstelling van Thea van Rijsewijk kan ik u nu de plannen voor het voorjaar van 2018 meedelen. Dit keer hebben we een emeritus predikant met een zeer grote kennis van het Jodendom, Henk Huyser, bereid gevonden twee avonden te presenteren. Tevens zullen we op de avond van de zeventigste Israëlische Onafhankelijkheidsdag een bijzondere feestavond met een avonddienst en een muzikaal programma houden, waarvoor de deelnemers van het Leerhuis zoals altijd meer dan uitgenodigd zijn.
Graag hopen we u die avonden weer bij ons te kunnen begroeten.
 
Maar nu ons programma:
 
Donderdag 8 en 22 maart 2018 - Het Scheppingsverhaal van Genesis 1 
Beide avonden zullen gaan over Genesis 1, het begin van de Bijbel, met het bekende scheppingsverhaal van de zeven dagen. Er zal worden gekeken naar de samenhang van het eerste scheppingsverhaal en de veelvuldige betekenis van de eerste zin van zeven Hebreeuwse woorden waaruit die is opgebouwd: Beresjiet bara Elohiem et hasjamajiem we-et ha-arets. Wanneer u een Bijbel heeft, neemt u die dan mee.
 
De avonden zullen worden ingeleid door Henk Huyser, emeritus predikant, bekend als schrijver/ vertaler van enige werken over en uit het chassidisme en de mystiek en over de zoektocht van de mens naar God.
De bijeenkomsten vinden plaats in de synagoge, Ruisschenborgh 1 te Haaksbergen. Beide leeravonden beginnen om 20.00 uur en duren tot ongeveer 21.30 uur. Deelname kost € 5,00 per avond. De prijs is inclusief enkele teksten en koffie/thee. De bijdrage komt geheel ten goede aan de Stichting Synagoge Haaksbergen. U kunt ter plaatse uw entree betalen of uw bijdrage overmaken op
rek.nr. NL 15 ABNA 059.11.11.306 t.n.v. Stg. Synagoge Haaksbergen, o.v.v. ‘Bijdrage Leerhuis.’
 
Donderdag 19 april, 4/5 iyar 2018, aanvang 19.30 uur – Israël Zeventig Jaar Onafhankelijk
Bij de avonddienst voor Jom ha-Atsmaoet gedenken en vieren we dat zeventig jaar geleden op 14 mei 1948, de 5e iyar op de Hebreeuwse kalender, de onafhankelijkheid van de Staat Israël werd uitgeroepen. Aansluitend op de avonddienst zal het Duo NIHZ (Niet in het Zwart) bestaande uit Sanne van Elst en Bobby Rootveld, een optreden verzorgen met Nederlandse, Israëlische, Jiddische en internationale muziek. Er zal gezongen worden in Hebreeuws, Jiddisch, Engels en Nederlands, en zij bespelen meerdere instrumenten. 
Meldt u zich voor deze avond a.u.b. aan, vanwege beperkte plaatsen in onze kleine sjoel, via onderstaand emailadres of telefoonnummer.
Entree is gratis, maar een kleine bijdrage zal op prijs worden gesteld.
 
Voor verdere informatie - mailen of bellen: of 0573 – 25 34 15
 
Graag weer tot ziens in ons Leerhuis!
Met vriendelijke groet,
 
D. Daniëls, secretaris.

terug