Joods leerhuis Beit Midrasj Harei Nitsav Joods leerhuis Beit Midrasj Harei Nitsav
Graag bieden we u weer het programma aan voor het komende seizoen 2018 – 2019.
Jaren geleden zijn wij begonnen met een cyclus over de Sjabbat en de Joodse feestdagen, maar deelnemers gaven aan dat kennis hierover inmiddels weggezakt is, en dat we graag weer een opfriscursus zouden willen doen. Met dit verzoek is rekening gehouden en we denken erover om er in het volgende seizoen mee verder te gaan. Natuurlijk zullen we ook dit jaar de Kristallnacht van 1938, nu 80 jaar geleden, herdenken. Omdat dit op vrijdagavond zal zijn zullen we eerst een avonddienst voor Kabbalat Sjabbat - het ontvangen van de Sjabbat - houden. En in het voorjaar hebben we Henk Huyser weer bereid gevonden twee avonden op een heel boeiende manier te verzorgen.

Dan volgt hier het programma van het leerhuis Beit Midrasj Harei Nitsav:
Donderdag 4 oktober 2018 - De Sjabbat, de zevende dag, als rustdag aan het eind van de week en als centrale dag voor onze contacten met onze Schepper.   
Donderdag 18 oktober 2018 - De drie Pelgrimsfeesten Pesach, Sjawoeot en Soekot (met eraan gekoppeld Sjemini Atseret en Simchat Thora) refereren allen naar de gebeurtenissen in de veertig jaren na de Uittocht uit Egypte en de reis door de wildernis van Sinai. Tevens zijn het de grote landbouwfeesten van het land Israel. Vanavond zal met name Pesach aan bod komen.  
Vrijdagavond 9 november 2018 - Kabbalat Sjabbat avonddienst met Kristalnachtherdenking – Tachtig jaar later. Aanvang 20.00 uur.
Na afloop van de avonddienst van de intrede van Sjabbat zal Bert Oude Engberink spreken over de zgn. 'Polenaktion,' die voorafging aan de Kristallnacht van 1938. Jaren later zou de Bondsrepubliek Duitsland zich juist gaan inzetten voor de vele Oost-Europese Joodse vluchtelingen en een grote groep als nieuwe burgers in Duitsland opnemen. Uiteraard zijn er aan deze avond op Sjabbat geen kosten verbonden.  
Donderdag 22 november 2018 - Vervolg van De drie Pelgrimsfeesten. Deze avond al vooral in het teken staan van Sjawoeot, het Wekenfeest. 
Donderdag 28 februari 2019 - Vervolg van De drie Pelgrimsfeesten. De laatste avond in de cyclus van drie zal gaan over Soekot, Sjemini Atseret en Simchat Thora.   
De donderdagen 14 maart en 4 april 2019 - Ds. Henk Huyser zal spreken over Ons lichaam; vindplaats van God - Tabernakel, Tempel en Synagoge in de Joodse traditie
 
De Tabernakel, het Misjkan, was het heiligdom dat in de wildernis werd gebouwd onder leiding van Mosjee en meetrok met de tochten van Israël. Pas in Koning Salomo's dagen werd deze tent vervangen door de Tempel, de Beit haMikdasj. Na de Babylonische Ballingschap werd de verwoeste Tempel herbouwd, die gold als de Tweede Tempel. Nu de tempel sinds het jaar 70 verwoest is kennen we nog de Synagogen als plaatsen van samenkomst. Hoe zien we de gebouwen, en welke relatie is er met ons eigen lichaam?  
 
Plaats: De bijeenkomsten worden gehouden in de synagoge, Ruisschenborgh 1 te Haaksbergen.                  
Tijd: De leeravonden beginnen om 20.00 uur en duren tot ongeveer 21.30 uur.
Organisatie: Het leerhuis valt onder de verantwoordelijkheid van de Stg. Synagoge Haaksbergen.
Kosten: Deelname kost € 5,= per avond. De prijs is inclusief enkele teksten en koffie/thee. De bijdrage komt geheel ten goede aan de Stichting Synagoge Haaksbergen. U kunt ter plaatse uw entree betalen of uw bijdrage overmaken op rek.nr. NL15 ABNA 059.11.11.306 t.n.v. Stg. Synagoge Haaksbergen, o.v.v. ‘Bijdrage Leerhuis.’
 
Voor verdere informatie: of  0573 – 25 34 15
Kijkt u ook eens op de website www.ljgtwente.nl/nl/leerhuis-haaksbergen 
 

 
terug