Bloemengroet

Bloemengroet
Elke zondag worden de bloemen die de dienst opgesierd hebben als groet van de gemeente bij een gemeentelid bezorgd die thuis is gekomen uit het ziekenhuis, langdurig ziek thuis is, thuis verpleegd wordt, of die anderszins aandacht behoeft. Eén van de aanwezige kerkgangers neemt het bezorgen voor zijn/haar rekening.
lees meer »
 
Administratief medewerker

Administratief medewerker
Diaconie:          Maak hier kennis met mij.

Adres Kerkelijk bureau: 
Jhr Von Heijdenstraat 8, 7481ED Haaksbergen; 
T: 053-574 1725; @: kerkelijkbureau@pkn-haaksbergen.nl
 
Maatschappelijke werk(sters) Maatschappelijke werk(sters)Mw C. Roessen- van Basten, T: 053-820 0953 /06-4454 4649; @: c.roessen@pkn-haaksbergen.nl. Aanwezig op maandag en woensdag van 8.00 – 14.30 uur, donderdag van 8.00 - 15.00 uur. Adres: Kerkelijk bureau   
Mw. H. Welmerink, T: 053-820 0953 / 06-5748 7701. @: h.welmerink@pkn-haaksbergen.nl. Aanwezig op maandag  en donderdag van 8.00 - 16:00 uur. Woensdagochtend 8:00 - 12:00 uur. Adres: Kerkelijk bureau 
 
 
Helpen waar geen helper is

Helpen waar geen helper is
Diaconale hulp is hulp bij het vinden van een oplossing voor wie arm en kwetsbaar is. De basis voor voor al het diaconaat is oog hebben voor elkaar.
lees meer »
 
Maatschappelijk werk

Maatschappelijk werk
Omzien naar elkaar, de diaconie neemt die handschoen op in haar maatschappelijk werk naar mensen binnen en buiten de kerk.  Ze doet dat in practische vorm door profesionails die naar u luisteren en daarnaar vervolgens handelen. 
Contactdiaconaal maatschappelijke werk haaksbergen
lees meer »
 
Beheers commissie onroerende goederen Beheers commissie onroerende goederen

Foto: Buurtzorghuis Haaksbergen

Voorzitter
Dhr. D.J. Dijkman
tel: 053-572 9531

Secretaris
Dhr. E.G.J. Vedders
Tel: 053-574 1777

Meer foto's: Rondgang diaconie
lees meer »
 
Kerk in Actie

Kerk in Actie

De activiteiten van de commissie Kerk in Actie maken onderdeel uit van het diaconale werk.

Contactpersonen:
Dhr. A.B. Baas (voorzitter),
Tel: 053-572 1129,
E-mail: a.baas@pkn-haaksbergen.nl

Mw. C. van Harten (secretaris)
Tel: 053- 572 6323
E-mail: 

lees meer »
 
Sterke vrouwen in Papoea Sterke vrouwen in Papoea
De werkgroep Kerk in Actie ondersteund het project Sterke vrouwen van Het vrouwencentrum (P3W) van de Evangelisch Christelijke Kerk in Papoea. In de vormingscentra worden cursussen gegeven aan vrouwen en meisjes.