Maatschappelijk werk

Maatschappelijk werk
Omzien naar elkaar, de diaconie neemt die handschoen op in haar maatschappelijk werk naar mensen binnen en buiten de kerk. Ze doet dat in practische vorm door professionals die naar u luisteren en daarnaar vervolgens handelen. 
lees meer »
 
Bloemengroet

Bloemengroet
Elke zondag worden de bloemen die de dienst opgesierd hebben als groet van de gemeente bij een gemeentelid bezorgd die thuis is gekomen uit het ziekenhuis, langdurig ziek thuis is, thuis verpleegd wordt, of die anderszins aandacht behoeft.
lees meer »
 
Maatschappelijke werk(sters) Maatschappelijke werk(sters)Mw C. Roessen- van Basten, T: 053-820 0953 /06-4454 4649; @: c.roessen@pkn-haaksbergen.nl. Aanwezig op maandag en donderdag van 7.00 – 12.15 uur. Adres: Kerkelijk bureau   
Mw. H. Welmerink, T: 053-820 0953 / 06-5748 7701. @: h.welmerink@pkn-haaksbergen.nl. Aanwezig op maandag  en donderdag van 8.00 - 16:00 uur. Woensdagochtend 8:00 - 12:00 uur. Adres: Kerkelijk bureau 
 
 
Autodienst

Autodienst
Voor wie slecht ter been is en graag de kerkdenst wilt bijwonen, is een autodienst beschikbaar. Vrijwilligers zorgen voor elke morgendienst voor vervoer. Ook van Buurse naar Haaksbergen.
lees meer »
 
Administratief medewerker

Administratief medewerker
Diaconie:          Maak hier kennis met mij.
lees meer »
 
Helpen waar geen helper is

Helpen waar geen helper is
Diaconale hulp is hulp bij het vinden van een oplossing voor wie arm en kwetsbaar is. De basis voor voor al het diaconaat is oog hebben voor elkaar.
lees meer »
 
Beheerscommissie Onroerende Goederen Diaconie Beheerscommissie Onroerende Goederen Diaconie

Foto: Hospice Buurtzorg Haaksbergen, De Kleinsman 

De Diaconie heeft door schenkingen in het verleden een aanzienlijk onroerend goed in porteuille verkregen.
lees meer »
 
Kerk in Actie

Kerk in Actie

De activiteiten van de commissie Kerk in Actie maken onderdeel uit van het diaconale werk. Kerk in Actie is een landelijke organisatie. Zie www.kerkinactie.nl.

lees meer »
 
Sterke vrouwen in Papoea Sterke vrouwen in Papoea
De werkgroep Kerk in Actie ondersteund het project Sterke vrouwen van Het vrouwencentrum (P3W) van de Evangelisch Christelijke Kerk in Papoea. In de vormingscentra worden cursussen gegeven aan vrouwen en meisjes.