zondag 31 januari 2021

kerkdienst on line/4e zondag na Epifani

Tijdstip: 
 10.00 uur

Voorganger: ds. O.G. Haasnoot

De zondag sexagesima (Dominica in Sexagesima in het Latijn) is de benaming voor de tweede zondag vóór Aswoensdag. De naam komt oorspronkelijk uit het Latijn sexagesimus (zestigste). Dit verwijst naar het feit dat er ongeveer zestig dagen zijn tussen deze zondag en Pasen.

terug